Hỏi & Đáp

Thứ Năm, 28-11-2019, 14:01

Bạn đọc:

Tôi được biết từ ngày 1-12 tới, mức cho vay tối đa đối với học sinh, sinh viên (HS-SV) sẽ tăng từ 1,5 triệu đồng/tháng lên 2,5 triệu đồng/tháng/HS-SV. Xin hỏi Thời Nay thông tin trên chính xác không? (Nguyễn Phi, Đại học Thủy Lợi, Hà Nội).

Thời Nay:

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1656/QĐ-TTg ngày 19-11-2019 về việc điều chỉnh mức cho vay đối với HS-SV. Theo quyết định này, mức cho vay tối đa được tăng lên là 2,5 triệu đồng/tháng/HS-SV.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính được giao trình cấp có thẩm quyền cân đối, bố trí vốn cho vay, vốn cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý cho Ngân hàng Chính sách xã hội để triển khai thực hiện Chương trình sau năm 2020 theo quy định của pháp luật.

Ngân hàng Chính sách xã hội có trách nhiệm thực hiện cho vay, giám sát, thu hồi nợ theo quy định của pháp luật hiện hành, trong phạm vi tăng trưởng kế hoạch tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội đã được Thủ tướng Chính phủ giao hằng năm; tự cân đối nguồn vốn thực hiện từ nay đến năm 2020 trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-12, áp dụng đối với các khoản giải ngân mới kể từ khi Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Trước đó, để hỗ trợ SV trang trải một phần chi phí học tập và sinh hoạt, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chính sách vay vốn cho SV từ năm 2007 và tiếp tục thực hiện cho đến nay.

Theo đó, mức vay tối đa được ấn định năm 2007 là 800.000 đồng/tháng. Đến nay, do chính sách học phí thay đổi và giá cả sinh hoạt biến động, mức vốn vay này đã được điều chỉnh tăng dần. Cụ thể, năm 2018, theo Quyết định 751/QĐ-TTg, mức vốn cho vay là 1,5 triệu đồng/tháng và từ ngày 1-12 sẽ tăng lên 2,5 triệu đồng/tháng/HS-SV.

.