Hỏi & Đáp

Thứ Tư, 30-10-2019, 14:59

Bạn đọc:

Tôi thuê nhà trọ (ký hợp đồng ba năm) để đi làm nhưng chủ cho thuê nhà liên tục tăng giá điện. Giá điện hiện tại tôi phải trả hằng tháng là 5.500 đồng/kWh. Tôi thấy mức giá này là quá cao so mức Nhà nước ban hành. Xin hỏi Thời Nay, chủ nhà có được tự ý định mức giá điện hay không? (Tuấn Lê, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Thời Nay:

Theo khoản 4, Điều 10, Thông tư 16/2014 của Bộ Công thương ngày 29-5-2016 về thực hiện giá bán điện (đã được sửa đổi bởi khoản 5 Điều 1 Thông tư 25/2018), quy định mức giá cho trường hợp là sinh viên và người lao động thuê nhà (bên thuê nhà không phải là một hộ gia đình) như sau:

- Đối với trường hợp bên thuê nhà có hợp đồng thuê nhà từ 12 tháng trở lên và có đăng ký tạm trú thì chủ nhà trực tiếp ký hợp đồng mua bán điện hoặc đại diện bên thuê nhà ký hợp đồng mua bán điện (có cam kết thanh toán tiền điện của chủ nhà).

- Trường hợp thời hạn cho thuê nhà dưới 12 tháng và chủ nhà không thực hiện kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện thì áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt của bậc 3: Từ 101 - 200 kWh cho toàn bộ sản lượng điện đo đếm được tại công-tơ.

Trường hợp chủ nhà kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện thì bên bán điện có trách nhiệm cấp định mức cho chủ nhà căn cứ sổ tạm trú hoặc chứng từ xác nhận tạm trú của cơ quan công an quản lý địa bàn. Cứ bốn người thuê trọ được cấp một định mức điện sinh hoạt (sử dụng điện như một hộ gia đình và được tính giá điện sinh hoạt bậc thang theo quy định). Khi có thay đổi về số người thuê nhà, chủ nhà cho thuê có trách nhiệm thông báo cho bên bán điện để điều chỉnh định mức tính toán tiền điện.

Với các quy định vừa nêu, thì việc chủ nhà trọ của bạn thu mức giá 5.500 đồng/kWh là không đúng quy định của pháp luật.

.