Hỏi & Đáp

Thứ Tư, 02-10-2019, 17:31

Bạn đọc:

Tôi được biết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia mùa thứ 20 có một số thay đổi trong luật chơi. Xin Thời Nay nói rõ hơn về thông tin này? (Trần Trung, quận Ba Đình, Hà Nội).

Thời Nay:

Ban tổ chức cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia mùa thứ 20 cho biết, sẽ có thay đổi luật chơi ở phần thi Khởi động và Về đích, nhằm tạo cơ chế linh động hơn trong việc chọn gói câu hỏi của thí sinh (TS).

Theo đó, tại phần thi Khởi động, số lượng câu hỏi sẽ không giới hạn, thay vì 12 câu như trước đây. Trong vòng 60 giây, TS trả lời các câu hỏi thuộc các lĩnh vực: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, Thể thao, Nghệ thuật, tiếng Anh và lĩnh vực khác. Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm, trả lời sai không bị trừ điểm.

Phần thi Về đích gay cấn hơn với việc TS có thêm nhiều lựa chọn gói câu hỏi. Ở phần thi này, mỗi gói vẫn gồm ba câu hỏi, nhưng không chỉ có ba lựa chọn là gói 40, 60 và 80 điểm mà các gói câu hỏi có giá trị dao động từ 30 - 90 điểm. TS được quyền tạo ra gói câu hỏi bất kỳ từ các lựa chọn câu hỏi 10 điểm, 20 điểm và 30 điểm. Thời gian suy nghĩ và trả lời của câu 10 điểm là 10 giây, câu 20 điểm là 15 giây, câu 30 điểm là 20 giây. Nếu TS không trả lời được câu hỏi thì các TS còn lại có 5 giây để bấm chuông trả lời. TS bấm chuông giành quyền trả lời, nếu trả lời đúng được cộng thêm số điểm của câu hỏi từ TS đang thi, trả lời sai bị trừ đi một nửa số điểm của câu hỏi.

Trong phần thi này, TS có quyền được đặt Ngôi sao hy vọng một lần trước bất kỳ câu hỏi nào. Trả lời đúng được gấp đôi số điểm, trả lời sai bị trừ đi số điểm bằng số điểm của câu hỏi đặt Ngôi sao hy vọng.

.