Nét đẹp văn hóa nơi công sở

TRẦN HẢI
Thứ Tư, 03-07-2019, 15:22
Hoạt động thường ngày tại bộ phận hành chính một cửa TP Hà Nội.

Sau hơn hai năm kể từ ngày Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc TP Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn TP Hà Nội được ban hành, người dân Thủ đô bước đầu đã nhận thấy một số kết quả rõ nét.

Việc thực hiện bộ quy tắc còn góp phần đẩy mạnh công cuộc cải cách hành chính, rút ngắn được thời gian, đơn giản hóa thủ tục, nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều hành của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Cán bộ, chiến sĩ Công an quận Hoàng Mai hướng dẫn người dân làm căn cước công dân.

Nhân viên Sở Công thương Hà Nội tận tình hướng dẫn doanh nghiệp truy cứu dịch vụ công trực tuyến.

Các văn bản về thủ tục hành chính được niêm yết công khai ở phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng (TP Hà Nội).

Nhân viên quận Hoàn Kiếm tận tình, chu đáo hướng dẫn người dân làm các thủ tục hành chính.

.