Tái hiện sự nghiệp vẻ vang của Đảng

Bài & ảnh: ANH QUÂN
Thứ Sáu, 22-01-2021, 13:03

Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng, hướng tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, ngày 19-1, Bảo tàng Lịch sử quốc gia phối hợp Cục Lưu trữ Văn phòng T.Ư Đảng tổ chức Trưng bày chuyên đề “Đảng Cộng sản Việt Nam từ Đại hội đến Đại hội”. 

Hơn 200 tài liệu, hiện vật hình ảnh tiêu biểu được lựa chọn trưng bày với ba phần. Phần một giới thiệu sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Phần hai, giới thiệu 12 kỳ đại hội Đảng. Phần thứ ba: Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Giới thiệu công tác chuẩn bị, ý kiến đóng góp của nhân dân vào các văn kiện trình Đại hội, các tài liệu, hiện vật trưng bày tiêu biểu. PGS, TS Phạm Mai Hùng, Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam nhận xét, có rất nhiều nhóm hiện vật khác nhau, từ hình ảnh đến văn bản… mỗi nhóm có giá trị riêng. Tư liệu văn bản thì ngay từ đầu là tác phẩm “Đường kách mệnh”, “Bản án chế độ thực dân Pháp” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Rồi các sưu tập văn kiện của Đảng từ năm 1930 cho đến Đại hội XII của Đảng. Đây là những hiện vật được lấy từ kho lưu trữ, có những hình ảnh phải phục chế lại nhưng về cơ bản là những hình ảnh có giá trị nguyên gốc. Qua những hình ảnh đó, người xem lĩnh hội được nội dung cũng như là tính chất của từng kỳ Đại hội Đảng.

Đặc biệt, trong trưng bày lần này, Bảo tàng Lịch sử quốc gia ứng dụng công nghệ trình chiếu hiện đại. Hai video clip tại triển lãm giúp công chúng cảm nhận được sự sống động qua các kỳ đại hội, thể hiện lòng dân hướng về Đảng thông qua hành động cụ thể. Đặc biệt là những văn kiện cũng như báo cáo chính trị được trưng bày khá đầy đủ, những hiện vật lần đầu tiên mà Cục Lưu trữ Văn phòng T.Ư Đảng sử dụng trong cuộc trưng bày lần này với những bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Công tác xây dựng Đảng cũng được nhấn mạnh trong nội dung trưng bày.

Bà Nguyễn Thị Thu Hoan, Phó Giám đốc bảo tàng nhấn mạnh: Khi được tiếp cận một cách tổng thể từ Đại hội I cho tới Đại hội XII và hướng tới Đại hội XIII của Đảng, công chúng sẽ có cái nhìn tổng quát và thấy được cái sự phát triển của Đảng qua những kỳ đại hội đó. Chẳng hạn, từ Đại hội lần thứ nhất đến Đại hội II, III, IV thì thường là cách nhau từ 10 đến 15 năm mới tổ chức được một đại hội, nhưng bắt đầu từ đại hội đổi mới năm 1986 cho đến nay chúng ta tổ chức đại hội 5 năm một lần...

Cuộc trưng bày mở cửa đến hết tháng 5-2021, sẽ góp phần giúp công chúng hiểu rõ hơn về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; 12 kỳ Đại hội Đảng với những thắng lợi, thành tựu; những bài học kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng… từ đó thấy rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hòa bình, phát triển.

.