Cổ vũ bạn đọc sách

LÂM AN
Thứ Hai, 18-11-2019, 17:06

Vụ Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) vừa trao tặng hơn 4.000 đầu sách, trang thiết bị phục vụ việc đọc và trang phục ấm cho các thư viện cấp tỉnh, huyện và một số trường học trên địa bàn “cửa ngõ Tây Bắc” là tỉnh Hòa Bình.

Việc trao tặng sách này cũng nằm trong đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, đặc biệt tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số. Đề án mang cái tên rất hay là: “Cùng bạn đọc sách - Nâng tầm trí tuệ Việt”. Các thư viện được nhận sách ngoài thư viện tỉnh còn có thư viện của sáu trường liên cấp ở các huyện khác và thư viện các huyện Mai Châu, Lạc Sơn, Tân Lạc… Vụ Thư viện cũng trực tiếp yêu cầu các thư viện được nhận sách, cần nhất là giữ gìn và phát huy hiệu quả của sách, tránh tình trạng sách không được sử dụng đúng mục đích, gây lãng phí.

Để cổ động cho đề án “Cùng bạn đọc sách - Nâng tầm trí tuệ Việt” ra cả nước, trong cuộc tổng kết công tác thư viện năm 2019 tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long vừa qua, lãnh đạo Vụ Thư viện cũng yêu cầu Liên hiệp Thư viện đồng bằng sông Cửu Long (gồm 13 tỉnh, thành phố trong khu vực) tập trung thực hiện tốt các văn bản pháp quy về ứng dụng văn hóa đọc của Chính phủ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thư viện; xây dựng thư viện dùng chung và khuyến khích chia sẻ thông tin trong toàn hệ thống liên hiệp; tích cực luân chuyển sách báo về các cơ sở, mà sáng tạo đặc biệt của việc luân chuyển này tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long là tạo ra các thư viện lưu động bằng ô-tô đa phương tiện từ đầu năm nay.

Trong năm 2019, thành quả của việc mang tri thức đến với người dân bằng xe ô-tô lưu động đa phương tiện, gọi là xe “Ánh sáng tri thức”, được ông Lý Hoàng Vũ - Chủ tịch liên hiệp (Giám đốc Thư viện tỉnh Cà Mau) cho biết là đã có 12 trong 13 thành viên trong liên hiệp được trang bị và lưu hành thường xuyên “thư viện lưu động”. Công tác bổ sung sách báo và phục vụ bạn đọc của liên hiệp bằng “thư viện lưu động” trong năm 2019 đạt con số là 163.00 bản sách và hơn 50.000 các loại báo, tạp chí...

Bên cạnh việc thúc đẩy văn hóa đọc đang được triển khai đồng loạt trên khắp cả nước, có một tin đáng mừng khác là Trung tâm Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) vừa khai trương Khu trải nghiệm cùng di sản. Đây là một điểm nhấn trong chương trình “Giáo dục di sản theo phương pháp mới”, được đặt tại nhà Hữu Vu, khu điện Đại Thành, nằm trong di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Những khán giả trọng tâm mà khu trải nghiệm này hướng tới là các em học sinh, có thể tham gia theo lớp hoặc cùng gia đình. Để một mặt là tìm hiểu chuyên sâu về di sản bằng các thiết bị hiện đại như máy tính, máy chiếu, iPad… liên tục chiếu phim, clip về lịch sử khoa cử Việt Nam. Không gian của khu trải nghiệm được trang bị đầy đủ các thiết bị thực hành, để các em học sinh trực cảm học hỏi, vẽ, nặn, trình chiếu, thuyết trình về kiến thức di sản trên tinh thần mang đậm hơi thở cuộc sống đương đại.

.