Tăng cường vai trò quản lý nhà nước

THU THỦY
Thứ Ba, 21-01-2020, 11:18
Tổng cục Hải quan sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh. Ảnh: NG.ANH

Kết thúc năm 2019, ngành hải quan đã đạt kết quả thu ngân sách nhà nước (NSNN) ước đạt 348.721 tỷ đồng. Đây là kỷ lục thu NS của ngành trong lịch sử hơn 70 năm xây dựng và trưởng thành. Ngoài yếu tố khách quan về tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK), kết quả vượt thu thể hiện vai trò quản lý nhà nước (QLNN) hiệu quả của ngành hải quan trong công tác chống buôn lậu (CBL), nhất là đấu tranh với tội phạm ma túy, chống gian lận xuất xứ (GLXX), chuyển tải hàng hóa bất hợp pháp…

Năm 2019, ngành hải quan đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là các công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), hiện đại hóa, thu NSNN và đấu tranh CBL, gian lận thương mại (GLTM)... Ông Nguyễn Văn Cẩn, Tổng cục trưởng Hải quan đánh giá, trong năm qua, toàn ngành hải quan đã giải quyết thủ tục cho lượng hàng hóa với tổng giá trị kim ngạch lên tới 517,26 tỷ USD. Đặc biệt, để phấn đấu hoàn thành dự toán thu NS và chỉ tiêu phấn đấu ở mức cao nhất, ngay từ đầu năm, Tổng cục Hải quan đã ban hành Chỉ thị số 723/CT-TCHQ với 5 nhóm nhiệm vụ chung của toàn ngành và chín nhóm nhiệm vụ cụ thể giao cho các vụ, cục thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan và các cục hải quan địa phương. Nhờ đó, kết thúc năm 2019, ngành hải quan đã đạt kết quả thu NS 348.721 tỷ đồng, đạt 116,05% dự toán, 110,5% so chỉ tiêu phấn đấu và tăng 11% so năm 2018. Đây là kỷ lục thu NS của ngành hải quan trong lịch sử hơn 70 năm xây dựng và trưởng thành.

Trong công tác CBL, năm 2019, với vai trò là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đã tham mưu cho Bộ Tài chính phối hợp các bộ, ngành, cơ quan chức năng tăng cường công tác đấu tranh phòng CBL, GLTM, hàng giả và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Kết quả, từ ngày 16-12-2018 đến 15-12-2019, lực lượng kiểm soát hải quan toàn ngành đã chủ trì, phối hợp phát hiện, bắt giữ, xử lý tới 17.321 vụ vi phạm pháp luật hải quan với trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 3.035 tỷ đồng. Số tiền thu nộp NSNN: 481 tỷ 095 triệu đồng (tăng 37,08% so cùng kỳ năm 2018). Cơ quan Hải quan đã khởi tố 51 vụ (giảm 17,74% so cùng kỳ năm 2018). Chuyển cơ quan khác khởi tố 164 vụ (tăng 23,31% so cùng kỳ 2018). Đối với công tác đấu tranh phòng, chống ma túy trong địa bàn hoạt động của hải quan, ngành đã chủ trì, phối hợp bắt giữ 194 vụ án, chuyên án, thu giữ 812 bánh heroin, 260.498 viên ma túy tổng hợp và 176 kg cocain...

Về nhiệm vụ trong năm 2020, Tổng cục Hải quan xác định, sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC, hiện đại hóa hải quan góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hải quan, nâng mức độ hài lòng của doanh nghiệp (DN) đối với TTHC trong lĩnh vực hải quan ít nhất đạt 70% trở lên tại các chỉ số chính thuộc các chỉ tiêu theo Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa ngành hải quan giai đoạn 2016 - 2020…

Trong công tác giám sát quản lý về hải quan, ngành sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cấp trong quá trình làm TTHC hải quan để kịp thời có chỉ đạo, điều hành công tác QLNN về hải quan trong toàn ngành được thực hiện thuận lợi, thống nhất, đáp ứng yêu cầu quản lý và thực tế phát sinh. Đồng thời, xây dựng và hoàn thiện đề án cơ sở dữ liệu DN thực hiện thủ tục hải quan DN theo loại hình, mặt hàng trọng điểm, cơ sở dữ liệu về các mẫu dấu, mẫu chữ ký, cơ quan cấp C/O, các DN có yêu cầu thực thi sở hữu trí tuệ… Đồng thời, đẩy mạnh công tác CBL, GLTM và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới: tập trung vào các mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu có điều kiện, như rượu ngoại, xăng dầu... theo dõi, giám sát chặt chẽ các lô hàng vận chuyển độc lập, hàng hóa tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, quá cảnh và hàng hóa đưa về bảo quản chờ thông quan; đấu tranh ngăn chặn tình trạng xuất khẩu khống hàng hóa để được hoàn thuế giá trị gia tăng, GLXX hàng hóa để trốn thuế…

Theo ông Nguyễn Văn Cẩn, trong năm 2020, Tổng cục Hải quan quyết liệt triển khai các giải pháp, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2020 được giao là 338.000 tỷ đồng và phấn đấu hoàn thành vượt mức tối thiểu dự toán thu NSNN năm 2020 do Quốc hội giao.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2019 của ngành hải quan, trong đó nhấn mạnh thành tích vượt thu NS rất cao.

Theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, ngoài yếu tố khách quan về tăng trưởng kim ngạch XNK, kết quả vượt thu thể hiện vai trò QLNN về hải quan rất hiệu quả trong công tác CBL, nhất là đấu tranh với tội phạm ma túy, chống GLXX, chuyển tải hàng hóa bất hợp pháp… Cùng đó, trong công tác kiểm tra chuyên ngành (KTCN) với vai trò là đơn vị đầu mối, ngành hải quan đã chủ động phối hợp các bộ, ngành rà soát và đề xuất cắt giảm các mặt hàng XNK còn chồng chéo trong quản lý chuyên ngành và KTCN để kiến nghị bộ, ngành sửa đổi, bổ sung các quy định về KTCN. Về kế hoạch năm 2020, Tổng cục Hải quan xây dựng ngay chương trình hành động và tập trung triển khai ngay từ những ngày đầu năm các nhiệm vụ được giao. Tổng cục Hải quan cần tiếp tục tham mưu, đôn đốc, điều phối có hiệu quả các bộ, ngành thực hiện Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác KTCN và tạo thuận lợi thương mại, phối hợp các bộ, ngành đổi mới phương pháp KTCN theo hướng áp dụng quản lý rủi ro, chuẩn hóa và thu hẹp danh mục hàng hóa phải KTCN…

.