Chủ động quản lý nợ công

THU THỦY
Chủ Nhật, 07-07-2019, 21:36
Một số địa phương đã chủ động trong việc đề xuất cơ chế cho vay lại để thực hiện các chương trình, dự án. Ảnh:LAM ANH

Các tháng còn lại của năm 2019, Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại (QLN&TCĐN), Bộ Tài chính, sẽ phối hợp các bộ, ngành đẩy nhanh giải ngân vốn vay; tiếp tục quản lý chặt chẽ vốn vay về cho vay lại, bảo lãnh Chính phủ; chuẩn bị dự toán ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2020, trong đó có kế hoạch về vốn vay ODA, vay ưu đãi.

Mới đây, tại Hà Nội, Cục QLN&TCĐN đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm và chương trình công tác sáu tháng cuối năm 2019. Đề cập việc tổ chức thực hiện Luật Quản lý nợ công (QLNC) và các văn bản hướng dẫn, Phó Cục trưởng QLN&TCĐN Võ Hữu Hiển cho biết, đơn vị đã nghiên cứu khung pháp lý, xây dựng và áp dụng đầy đủ, đồng bộ các công cụ và nghiệp vụ QLNC, đồng thời tiếp tục đôn đốc, phối hợp chặt chẽ các đơn vị liên quan trong việc trình ban hành các thông tư, quyết định hướng dẫn luật và các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật QLNC. Đơn vị cũng đã chủ động tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Bộ Tài chính theo quy định mới của Luật QLNC năm 2017 như: hoàn thành thủ tục chuyển giao với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Ngân hàng Thế giới (WB) sau gần một năm luật có hiệu lực thực hiện; hay việc thực hiện xác định thành tố ưu đãi, cơ chế tài chính và đánh giá tác động nợ công đối với các đề xuất dự án (DA) sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài...

Theo ông Võ Hữu Hiển, công tác tham gia ý kiến với đề xuất của các DA vay vốn ODA và vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ cũng được Cục QLN&TCĐN đặc biệt chú trọng. Kết quả trong sáu tháng đầu năm 2019, đơn vị đã thực hiện góp ý 16 đề xuất DA/chủ trương đầu tư/báo cáo nghiên cứu khả thi với tổng trị giá 1,246 tỷ USD cho các DA vay vốn ODA và vay ưu đãi. Cục QLN&TCĐN đã và đang triển khai nhiệm vụ đàm phán đối với 32 hiệp định khung, hiệp định vay cụ thể đối với các nhà tài trợ trong các lĩnh vực hạ tầng giao thông, y tế, DA môi trường…

Tại hội nghị, Phó Cục trưởng QLN&TCĐN Võ Hữu Hiển cũng đã thông tin về nhiệm vụ huy động, giải ngân và trả nợ vốn vay trong sáu tháng đầu năm 2019. Theo đó, Cục đã chủ trì thực hiện ba hiệp định vay vốn nước ngoài, trị giá khoảng 333,4 triệu USD, thấp hơn so cùng kỳ năm trước.

Công tác trả nợ nước ngoài được thực hiện kịp thời, đầy đủ và trong phạm vi dự toán được duyệt. Tổng trị giá chi trả nợ nước ngoài của Chính phủ sáu tháng đầu năm 2019 là 24.607 tỷ đồng, đạt gần 35% kế hoạch trả nợ trong năm 2019.

Thông tin về cho vay lại các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, ông Võ Hữu Hiển cho biết, Cục QLN&TCĐN đã thực hiện ký hai hợp đồng ủy quyền cho vay lại với trị giá 232,81 triệu USD. Hiện tại đơn vị cũng đang thẩm định 15 DA/tiểu DA với tổng trị giá 30,3 triệu USD. Trong quá trình thẩm định, Cục QLN&TCĐN đã phối hợp chặt chẽ các chủ DA, cơ quan được ủy quyền cho vay lại để bảo đảm báo cáo thẩm định được lập theo đúng quy định, xác định đúng được hiệu quả thực chất của dự án cũng như năng lực của người vay lại để báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định.

Liên quan việc cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ cho các DA vay trong nước, ông Võ Hữu Hiển cho biết, ước tính đến ngày 30-6-2019, dư nợ các khoản bảo lãnh vay vốn trong nước là 23.288 tỷ đồng; không phát sinh hồ sơ đề nghị cấp bảo lãnh mới. Tổng rút vốn dự kiến là 67 tỷ đồng, trả gốc là 1.290 tỷ đồng và trả lãi là 1.070 tỷ đồng...

Ghi nhận và biểu dương nỗ lực, kết quả và thành tích mà cán bộ, công chức, viên chức Cục QLN&TCĐN đạt được trong sáu tháng đầu năm 2019, Thứ trưởng Tài chính Trần Xuân Hà cho biết, công tác QLNC được Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ Tài chính hết sức quan tâm. Trong năm 2018, Cục QLN&TCĐN đạt được kết quả tốt, được Quốc hội, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ đánh giá cao. Cho nên, năm 2019 Cục QLN&TCĐN cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp vai trò trong thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách của ngành tài chính. Trên cơ sở đó, về nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019, Bộ cơ bản thống nhất với những nhiệm vụ trọng tâm mà Cục QLN&TCĐN đã nêu trong báo cáo sơ kết...

Thứ trưởng Trần Xuân Hà yêu cầu, Cục QLN&TCĐN tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý theo quyết định của Bộ trưởng Tài chính, bao gồm hợp nhất Phòng Song phương 1 và Phòng Song phương 2 thành một Phòng Song phương, đồng thời thành lập thêm Phòng quản lý các DA T.Ư và Phòng quản lý các DA địa phương, kiện toàn một số chức năng của các phòng.

.