Vốn đầu tư công 5 năm tới dự kiến tăng lên 2,75 triệu tỷ đồng

Thứ Ba, 06-10-2020, 16:54
Ảnh: T.L

Báo cáo về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, định hướng đầu tư trong giai đoạn 2021 - 2025 là gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) 5 năm, ngân sách T.Ư dành nguồn lực tập trung bố trí đủ vốn cho các dự án (DA) quan trọng quốc gia, DA trọng điểm, tạo động lực cho phát triển KT-XH.

Tổng mức vốn đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 dự kiến là 2,75 triệu tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách T.Ư là 1,380 triệu tỷ đồng, bao gồm vốn nước ngoài 300.000 tỷ đồng và vốn trong nước là 1.080.000 tỷ đồng. Vốn cân đối ngân sách địa phương là 1.370.000 tỷ đồng. 

Tôn vinh người nộp thuế tiêu biểu

Hôm nay 5-10, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế sẽ tổ chức tôn vinh người nộp thuế (NNT) tiêu biểu và công bố vận hành “hệ thống hỗ trợ thủ tục thuế điện tử”. NNT được vinh danh là 30 doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước như tạo ra nhiều việc làm và giá trị gia tăng; có kim ngạch xuất khẩu lớn, thu về nhiều ngoại tệ cho đất nước và quảng bá được hình ảnh hàng hóa Việt Nam ra thế giới; nộp nhiều thuế vào ngân sách nhà nước; tuân thủ pháp luật thuế tốt.

.