Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 1.520.000 tỷ đồng

Thứ Hai, 04-05-2020, 16:27

Theo Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 4 ước đạt 293.900 tỷ đồng, giảm 20,5% so tháng trước và giảm 26% so cùng kỳ năm 2019.

Tính chung bốn tháng đầu năm 2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 1.520.000 tỷ đồng, giảm 4,3% so cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá giảm 9,6%.

Việt Nam đã xuất đi hơn 415,7 triệu khẩu trang

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, lũy kế từ đầu năm đến ngày 19-4, tổng lượng khẩu trang Việt Nam xuất khẩu (XK) là 415,7 triệu chiếc, trị giá 63,19 triệu USD, bao gồm cả hình thức xuất thương mại, xuất gia công và xuất biếu tặng. Giá bình quân khẩu trang XK của Việt Nam khoảng 3.500 đồng/chiếc, trong đó xuất nhiều nhất sang thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức và Mỹ... Đặc biệt, lượng khẩu trang XK không nhằm mục đích thương mại (biếu, tặng…) khoảng 51,30 triệu chiếc.

.