Tăng giá xăng dầu từ 15 giờ ngày 30-11

Thứ Hai, 02-12-2019, 17:42

Chiều 30-11, liên Bộ Công thương - Tài chính đã quyết định điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường cụ thể: Xăng E5RON92 tăng 312 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 283 đồng/lít; dầu diesel 0.05S tăng 25 đồng/lít; dầu hỏa giảm 6 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S giảm 754 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, giá xăng E5RON92 có giá tối đa là 19.819 đồng/lít; xăng RON95-III 21.079 đồng/lít; dầu diesel 15.988 đồng/lít; dầu hỏa 14.962 đồng/lít; dầu mazut 11.188 đồng/kg. Liên Bộ cũng yêu cầu thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá (BOG) đối với xăng E5RON92, dầu diesel và dầu hỏa ở mức 100 đồng/lít; xăng RON95 trích lập ở mức 300 đồng/lít, dầu mazut trích lập ở mức 1.050 đồng/lít. Đồng thời, chi Quỹ BOG đối với xăng E5RON92 ở mức 200 đồng/lít (kỳ trước chi 250 đồng/lít).

Bội thu ngân sách nhà nước ước khoảng 88.300 tỷ đồng

Theo số liệu vừa công bố của Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) từ đầu năm đến thời điểm ngày 15-11-2019 ước đạt 1.299.400 tỷ đồng, bằng 92,1% dự toán năm. Trong khi đó, tổng chi NSNN từ đầu năm đến thời điểm ngày 15-11-2019 ước đạt 1.211.100 tỷ đồng, bằng 74,1% dự toán năm. Như vậy, sau khoảng 11 tháng năm 2019, bội thu NSNN ước khoảng 88.300 tỷ đồng.

.