Phế liệu tồn đọng giảm khoảng 17.500 container so năm 2018

Thứ Sáu, 17-01-2020, 15:44

Theo Tổng cục Hải quan, với sự kiểm soát chặt chẽ, tình trạng phế liệu tồn đọng, lưu giữ tại cảng đã giảm rõ rệt.

Cụ thể, số lượng container hàng hóa là phế liệu tồn đọng đã giảm 17.567 container so năm 2018 và không có xu hướng tăng sau quá trình Tổng cục Hải quan tăng cường công tác quản lý chặt chẽ và đôn đốc các cục hải quan tỉnh, thành phố thông báo cho doanh nghiệp nhanh chóng đến làm thủ tục nhập khẩu theo quy định; trường hợp không có người nhận hàng thì hãng tàu đề nghị tái xuất để chủ hàng nước ngoài nhận lại hàng.

Dự báo logistics tiếp tục tăng trưởng 6 - 7% trong năm 2020

Theo dự báo của các chuyên gia SSI, tổng sản lượng container quốc tế tại cảng biển ước tính tiếp tục tăng trưởng 6 - 7% trong năm 2020, với con đường tăng trưởng mở đầu bằng các doanh nghiệp có nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Đây là mức tăng trưởng tương đương năm 2019. Ước tính năm 2019, lượng hàng hóa qua cảng biển quốc tế ở Việt Nam đạt 19 triệu tấn TEU, tăng 6,7% so năm 2018. Cảng nước sâu tiếp tục đạt được mức tăng trưởng cao. Trong năm 2019, ước tính các cảng ở Cái Mép có tổng sản lượng tăng 26% với 3,5 triệu TEU.

Ngành thuế phấn đấu tăng tổng mức thu

Trong năm 2020, Tổng cục Thuế đã xác định phấn đấu thực hiện hoàn thành vượt 3% nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) mà Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài đã chính giao, với tổng mức thu là 1.254.300 tỷ đồng, trong đó dầu thô là 35.200 tỷ đồng và các khoản thu nội địa là 1.219.100 tỷ đồng. Trước đó, số thu NSNN năm 2019 do Tổng cục Thuế quản lý đạt 1.276.219 tỷ đồng, bằng 109,3% so dự toán, tăng 11,2% so cùng kỳ năm 2018. Trong đó, thu từ dầu thô đạt 56.233 tỷ đồng, bằng 126,1% dự toán, bằng 85,1% so cùng kỳ; thu nội địa trừ dầu đạt 1.219.635 tỷ đồng, bằng 108,6% dự toán, tăng 12,7% so cùng kỳ.

Thu từ thanh tra, kiểm tra chuyên ngành hải quan đạt hơn 320 tỷ đồng

Theo Vụ Thanh tra - kiểm tra Tổng cục Hải quan, năm 2019, đơn vị đã đề xuất, xây dựng kế hoạch thanh tra chuyên ngành trong toàn ngành hải quan. Toàn ngành hải quan đã thực hiện được 414 cuộc thanh tra, kiểm tra, tăng 3% so năm 2018. Qua đó, tổng số tiền thuế yêu cầu truy thu là 251 tỷ đồng; đã thu nộp ngân sách hơn 185 tỷ đồng, đạt 74%...

Cũng trong năm 2019, Vụ Thanh tra - kiểm tra đã phối hợp hải quan địa phương và các đơn vị thuộc tổng cục thực hiện 115 cuộc thanh tra; kiến nghị truy thu hơn 184 tỷ đồng và đã nộp vào ngân sách hơn 135 tỷ đồng.

.