Kỳ 1 tháng 2, tổng trị giá XNK ước đạt 19,23 tỷ USD

Thứ Hai, 24-02-2020, 16:34

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất khẩu (XK), nhập khẩu (NK) hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 2-2020 (từ ngày 1 đến 15-2) đạt 19,23 tỷ USD, tăng 32% so kỳ 2 tháng 1-2020 và tăng 3,3% so cùng kỳ năm 2019.

Trong kỳ 1 tháng 2, cán cân thương mại của Việt Nam tiếp tục thâm hụt 30 triệu USD, khiến lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 15-2 cán cân thương mại của Việt Nam thâm hụt 410 triệu USD.

Về XK, trong kỳ 1 tháng 2, Việt Nam đạt giá trị XK 9,6 tỷ USD, tăng 30% so kỳ trước đó. Lũy kế đến hết ngày 15-2, giá trị XK của Việt Nam đạt 27,86 tỷ USD, tăng 5,4% so cùng kỳ năm 2019. Về NK, kim ngạch NK của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 2 đạt 9,62 tỷ USD. Lũy kế đến hết ngày 15-2, giá trị NK của Việt Nam đạt 28,27 tỷ USD, giảm 1,3% so cùng kỳ năm 2019.

.