Điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách T.Ư

Thứ Hai, 11-11-2019, 15:19
Ảnh minh họa. Nguồn: INTERNET

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn (KHĐTTH) vốn ngân sách (NS) T.Ư giai đoạn 2016 - 2020; giao, điều chỉnh nội bộ KHĐTTH vốn nước ngoài năm 2019. Theo đó, sẽ cắt giảm và giao bổ sung KHĐTTH vốn nước ngoài NST.Ư giai đoạn 2016 - 2020.

Cụ thể, cắt giảm 3.797,054 tỷ đồng KHĐTTH vốn nước ngoài nguồn NST.Ư giai đoạn 2016 - 2020 của Bộ Y tế, Bộ Xây dựng, Quảng Ninh và Ninh Bình; giao bổ sung 19.819,5 tỷ đồng KHĐTTH vốn nước ngoài nguồn NST.Ư giai đoạn 2016 - 2020 cho các dự án (DA) đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ và các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư từ nguồn dự phòng chung vốn nước ngoài giai đoạn 2016 - 2020.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng giao 1.531,119 tỷ đồng KHĐTTH vốn và danh mục DA sử dụng vốn nước ngoài nguồn NST.Ư năm 2019 cho UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư.

HNX góp phần phát triển TTCK bền vững

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), với vai trò là đơn vị tổ chức thị trường (TT) và cung cấp các loại hình sản phẩm trên TT vốn, trong năm 2019, HNX đã cùng với các công ty chứng khoán (CTCK) thành viên tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp để giúp thị trường chứng khoán (TTCK) phát triển bền vững hơn. Trong năm qua, HNX đã vận hành và phát triển tốt cả ba TT: cổ phiếu, trái phiếu và chứng khoán phái sinh. Tính đến tháng 10-2019, quy mô dư nợ của thị trường trái phiếu doanh nghiệp ước đạt khoảng 11,15% GDP, góp phần tăng quy mô dư nợ của TT trái phiếu đạt gần 50% GDP. Trên TTCK phái sinh, HNX đã cho ra đời sản phẩm hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ; đồng thời, thanh khoản của TT phái sinh ở mức tích cực. Trên TT cổ phiếu, trước tình trạng thanh khoản giảm, HNX đã triển khai các giải pháp, cơ chế trong phạm vi của sở và tiếp tục kiến nghị các giải pháp thúc đẩy thanh khoản TT.

.