Đề xuất tăng gói hỗ trợ gia hạn thuế

Thứ Hai, 06-04-2020, 17:19
Ảnh: TL

Bộ Tài chính đã trình công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia vào dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, trong đó, bổ sung bốn nhóm đối tượng được gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, với số tiền lên đến 180 nghìn tỷ đồng, tăng gần 100 nghìn tỷ đồng so nội dung đã trình Chính phủ tại Tờ trình số 47/TTr-BTC.

Ngoài ra, dự thảo Nghị định cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 và giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố danh sách tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tham gia hỗ trợ khách hàng.

.