Đã có 17 ngân hàng áp chuẩn Basel II

Thứ Năm, 12-12-2019, 17:49

Theo Thông tư 41/2016/TT - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với NH, chi nhánh NH nước ngoài, ngày 1-1-2020 là thời điểm tất cả các NH phải tuân thủ các quy định Basel II.

Đến nay, có 17 NH đã hoàn tất Basel II gồm: Vietcombank, MB, Techcombank, ACB, VIB, MSB, HDBank, OCB, TPBank, VPBank, VietBank, Ngân hàng Bản Việt, SeABank, Nam A Bank, LienvietpostBank, Shinhan Bank, Standard Chartered Việt Nam. Trong đó, OCB, VIB, Vietcombank là những cái tên NH áp chuẩn Basel sớm nhất từ cuối năm 2017 (OCB) và cuối năm 2018 (VIB, Vietcombank).

Hướng dẫn mới với hàng hóa xuất, nhập khẩu qua biên giới

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 80/2019/TT-BTC (TT 80) hướng dẫn thủ tục hải quan, quản lý thuế, phí và lệ phí đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (XK, NK) theo Nghị định số 14/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới. TT 80 bãi bỏ Thông tư 217/2015/TT-BTC và quy định rõ thủ tục hải quan, quản lý thuế, phí và lệ phí đối với hàng hóa XK, NK của thương nhân. Theo đó, thủ tục hải quan đối với hàng hóa XK, NK của thương nhân qua cửa khẩu biên giới thực hiện theo quy định tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính; thương nhân phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế, phí và lệ phí theo quy định của pháp luật.

TT 80 này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2020.

188 thủ tục hành chính đã kết nối Cơ chế một cửa quốc gia

Theo Tổng cục Hải quan, sau 5 năm triển khai chính thức, việc thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) và Cơ chế một cửa ASEAN (ASW) đã đi vào ổn định. Tính đến hết tháng 11-2019, NSW đã có 188 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành kết nối, với hơn 2,6 triệu hồ sơ của khoảng 34.000 doanh nghiệp (DN). Việt Nam đã trao đổi thông tin C/O mẫu D với sáu nước ASEAN. Trong đó, đã kết nối chính thức với bốn nước (Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái-lan) từ ngày 1-1-2018; trong năm 2019, kết nối bổ sung thêm hai nước: Brunei (từ ngày 1-4-2019) và Campuchia (từ 15-7-2019). Tính đến ngày 30-11-2019, tổng số C/O Việt Nam nhận từ các nước ASEAN là 114.690; tổng số C/O Việt Nam gửi sang các nước là 188.226.

Bà Rịa - Vũng Tàu dành khoảng 250 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp

Theo đề án thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Trung tâm này sẽ là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập, hoạt động theo cơ chế tự chủ, chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính theo quy định tại Nghị định số 54/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Dự kiến đến năm 2025, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ dành khoảng 250 tỷ đồng từ nguồn ngân sách và được phân kỳ thành các giai đoạn để hỗ trợ ít nhất 500 lượt doanh nghiệp thực hiện các hoạt động liên quan đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trên địa bàn.

.