CPI tháng 10-2019 tăng 0,59%

Thứ Năm, 31-10-2019, 15:23

Tổng cục Thống kê cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10-2019 tăng 0,59% so tháng trước và tăng 2,24% so cùng kỳ năm 2018. Tính chung CPI bình quân 10 tháng năm 2019 tăng 2,48% so cùng kỳ năm 2018, đây là mức tăng bình quân 10 tháng thấp nhất trong ba năm gần đây.

Chỉ số lạm phát cơ bản tháng 10-2019 tăng 0,15% so tháng trước và tăng 1,99% so cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân 10 tháng năm 2019 tăng 1,92% so bình quân cùng kỳ năm 2018.

10 tháng, Việt Nam xuất siêu bảy tỷ USD

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, kim ngạch (KN) hàng hóa xuất khẩu (HHXK) tháng 10-2019 ước đạt 22,40 tỷ USD, giảm 4,1% so tháng trước. Tính chung 10 tháng năm 2019, KNHHXK ước đạt 217,05 tỷ USD, tăng 7,4% so cùng kỳ năm 2018. KN hàng hóa nhập khẩu (HHNK) tháng 10-2019 ước đạt 22,50 tỷ USD, tăng 3,5% so tháng trước. Tính chung 10 tháng năm 2019, KNHHNK ước đạt 210 tỷ USD, tăng 7,8% so cùng kỳ năm 2018. Cán cân thương mại hàng hóa thực hiện tháng 10-2019 của Việt Nam ước tính nhập siêu 100 triệu USD. Tính chung 10 tháng năm 2019 ước xuất siêu bảy tỷ USD.

Áp thuế chống bán phá giá tôn mạ mầu Trung Quốc hơn 34%

Sau ba tháng áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại tạm thời, Bộ Công thương đã quyết định áp thuế chống bán phá giá (CBPG) chính thức với sản phẩm thép phủ mầu (tôn mạ mầu) từ Trung Quốc và Hàn Quốc từ ngày 24-10. Theo đó, tôn mạ mầu nhập từ Trung Quốc bị áp thuế 2,53 - 34,27%, còn Hàn Quốc 4,71 - 19,25%. Quyết định này được đưa ra sau hơn một năm Bộ Công thương điều tra, đánh giá hành vi bán phá giá tác động tới doanh nghiệp sản xuất trong nước, cũng như tính toán tác động với các ngành sản xuất hạ nguồn, người tiêu dùng sản phẩm tôn mạ mầu. Bộ Công thương khẳng định, mức thuế CBPG áp với hàng Trung Quốc, Hàn Quốc lần này nằm trong khung quy định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), pháp luật Việt Nam.

.