Công bố doanh nghiệp đạt chỉ số năng lực quản trị tài chính tốt

Thứ Năm, 26-09-2019, 16:31
Ban Tổ chức trao chứng nhận cho 23 DN đầu ngành. Ảnh: TQ

Mới đây, báo Diễn đàn Doanh nghiệp phối hợp Viện Nghiên cứu và Phát triển doanh nghiệp (INBUS), Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA), Hội Các nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam (VACD) tổ chức Diễn đàn quản trị doanh nghiệp Việt Nam 2019 và “Lễ công bố doanh nghiệp đạt chỉ số năng lực quản trị tài chính tốt trên sàn chứng khoán Việt Nam 2018”.

Chương trình được triển khai trên cơ sở khảo sát, đánh giá 21 tiêu chí tài chính liên quan mọi mặt hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam với phương pháp đánh giá toàn diện, bảo đảm kết quả đánh giá chính xác và khách quan. Đây cũng là kết quả thẩm định năng lực doanh nghiệp giúp các đối tác, các tổ chức tín dụng, các nhà đầu tư, đặc biệt là các cổ đông ra quyết định đầu tư hợp lý và hiệu quả.

Chưa phân bổ 1.499 tỷ đồng vốn Chương trình xây dựng nông thôn mới

Theo Bộ Tài chính, đến nay vẫn còn 16 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) được giao, với số vốn chưa phân bổ 1.499 tỷ đồng. Cụ thể, đến nay, 100% đơn vị gửi báo cáo phân bổ về Bộ Tài chính, với số vốn đã phân bổ chi tiết là hơn 16.500 tỷ đồng, đạt 91,67% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó: vốn CTMTQG giảm nghèo bền vững là hơn 7.335 tỷ đồng, đạt hơn 91% kế hoạch giao. Vốn CTMTQG xây dựng NTM là hơn 9.164 tỷ đồng, đạt hơn 91% kế hoạch giao, số vốn chưa phân bổ chi tiết là hơn 1.499 tỷ đồng.

Cũng theo Bộ Tài chính, tiến độ giải ngân bị ảnh hưởng là do kế hoạch vốn năm 2019 của các CTMTQG tăng 1,62 lần so kế hoạch năm 2018, nên còn nhiều địa phương chưa kịp hoàn tất thủ tục đầu tư để trình duyệt đúng thời gian.

Quy định mới về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 62/2019/TT-BTC (TT 62) sửa đổi, bổ sung một số điều của TT số 38/2018/TT-BTC (TT 38) của quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Cụ thể, TT 62 sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và cột “Mô tả” tại mục III, Phụ lục II Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa cho cơ quan hải quan ban hành kèm theo TT 38. Bổ sung mới Điều 7a về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt trong khuôn khổ Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (Hiệp định CPTPP)…

TT 62 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21-10-2019.

.