Chính thức giảm 50% lệ phí trước bạ đối với xe ô-tô “made in Vietnam”

Thứ Hai, 29-06-2020, 17:10

Ngày 28-6, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 70/2020/NĐ-CP về việc giảm lệ phí trước bạ đối với ô-tô sản xuất và lắp ráp trong nước.

Cụ thể, từ ngày 28-6-2020 đến hết ngày 31-12-2020, mức thu lệ phí trước bạ bằng 50% mức thu quy định tại Nghị định số 20/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP của Chính phủ về lệ phí trước bạ và các nghị quyết hiện hành của HĐND hoặc Quyết định hiện hành của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương. Với lệ phí trước bạ hiện hành 10% - 12%, người tiêu dùng mua xe lắp ráp, sản xuất trong nước sẽ chỉ phải đóng 5% đến 6% phí trước bạ khi đăng ký lần đầu xe ô-tô.

.