Các địa phương báo cáo phương án cung ứng hàng hóa trước ngày 25-3

Thứ Hai, 23-03-2020, 16:17
Nguồn: congthuong.vn

Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công thương) đã có văn bản hỏa tốc gửi các sở công thương và các hệ thống phân phối lớn, nhằm xác định khả năng cung ứng hàng hóa thiết yếu đáp ứng nhu cầu giai đoạn mới chống dịch Covid- 19.

Cụ thể, Vụ Thị trường trong nước đề nghị sở công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư báo cáo tình hình cung cầu và hệ thống phân phối hàng hóa thiết yếu trên địa bàn trước ngày 25-3 để tổng hợp báo cáo nhằm có kế hoạch đầy đủ cho giai đoạn dịch mới. Trong đó, yêu cầu tập trung vào mặt hàng lương thực, thực phẩm và các mặt hàng có nhu cầu cao trước diễn biến mới của dịch Covid-19. Đồng thời, có phương án dự trữ và cung ứng hàng hóa nhu yếu phẩm kịp thời nhu cầu của người dân theo từng cấp độ của dịch bệnh, nhất là các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, nước uống, khẩu trang…

.