TP Hồ Chí Minh nâng mức hỗ trợ hộ nghèo

NGUYỄN PHAN
Thứ Tư, 17-07-2019, 17:14
Tư vấn cho vay vốn tại quận 10.

Năm 2019, người tròn 100 tuổi trên địa bàn TP Hồ Chí Minh sẽ được tặng tiền, lụa, khánh vàng; còn người nghèo được tăng số tiền, thời gian được vay, không cần điều kiện bảo đảm vay vốn... Đó là một số điểm mới trong Nghị quyết về tăng mức cho vay đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo vừa được HĐND TP khóa 9, nhiệm kỳ 2016 - 2021 thông qua.

Theo đó, Chương trình giảm nghèo bền vững của thành phố giai đoạn 2019 - 2020 sẽ tăng mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát mức chuẩn hộ cận nghèo từ 50 triệu đồng lên 100 triệu đồng, không phải bảo đảm tiền vay, tăng thời hạn cho vay từ 5 năm lên 10 năm (60 tháng lên 120 tháng).

Trước đây, theo Quyết định số 3582/2016 của UBND TP, quy định về mức vay tối đa đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát chuẩn hộ cận nghèo là 50 triệu đồng với thời gian vay tối đa là 5 năm (60 tháng).

Việc tăng mức vay, theo giải thích nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát mức chuẩn hộ cận nghèo tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn cho vay ưu đãi từ Quỹ Xóa đói giảm nghèo, để đáp ứng nhu cầu vay vốn sản xuất, kinh doanh, hạn chế tình trạng thiếu vốn làm ăn, bảo đảm các hộ được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ giảm nghèo. Với chính sách mới này, tình trạng người dân phải gánh chịu hậu quả của tín dụng đen được kỳ vọng sẽ giảm bớt.

Riêng với những hộ mới thoát mức chuẩn hộ cận nghèo được UBND cấp xã xác nhận và có thời gian kể từ khi ra khỏi danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo tối đa là ba năm (36 tháng) được tiếp tục hỗ trợ chính sách vay vốn; thời hạn cho vay do Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh thành phố và hộ mới thoát mức chuẩn hộ cận nghèo thỏa thuận trên cơ sở chu kỳ sản xuất, kinh doanh và khả năng trả nợ của hộ nhưng không quá 5 năm (60 tháng).

Chính sách này nhằm hỗ trợ hộ mới thoát chuẩn cận nghèo tiếp tục tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, ổn định sản xuất, kinh doanh dịch vụ góp phần giảm nghèo bền vững và tránh nguy cơ tái nghèo. Đồng thời, bảo đảm quyền lợi thụ hưởng chính sách của người nghèo của thành phố ngang bằng chính sách hỗ trợ của T.Ư.

Bên cạnh đó, nghị quyết cũng nâng mức cho vay tối đa theo giá trị hợp đồng đối với thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát chuẩn hộ cận nghèo đi lao động có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng từ Quỹ Xóa đói giảm nghèo. Hiện nay, mức vốn thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát chuẩn hộ cận nghèo được vay tối đa là 100 triệu đồng không phải thế chấp tài sản (vay 50 triệu đồng từ Quỹ Xóa đói giảm nghèo và 50 triệu đồng từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm), nếu vay mức vốn cao hơn từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm phải có tài sản thế chấp. Trên thực tế, tổng chi phí mà người lao động phải chuẩn bị để đi lao động nước ngoài theo hợp đồng tại một số nước cao hơn 100 triệu đồng, trong khi tài sản thế chấp đối với người nghèo rất khó khăn. Vì vậy, cần nâng mức cho vay đối với thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát chuẩn hộ cận nghèo có nhu cầu đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng để khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo có nhu cầu đi lao động có thời hạn ở nước ngoài, ổn định việc làm, tăng thu nhập, thoát nghèo bền vững.

Với chính sách chăm lo người cao tuổi vừa được thông qua, thì người cao tuổi trên địa bàn tròn 100 tuổi sẽ được mừng thọ với quà tặng gồm 1.000.000 đồng, 5 m lụa (trị giá 500.000 đồng), khánh vàng theo định mức khối lượng là 0,08 chỉ vàng 24K/chiếc, tiền gia công chế tác chữ, in hình trên khánh và tiền khung chi theo thực tế quyết toán. Người cao tuổi 90 tuổi, 95 tuổi và hơn 100 tuổi nhận quà tặng trị giá 1.000.000 đồng. Ở độ tuổi thấp hơn, vào dịp mừng thọ tuổi 80 và 85, người cao tuổi nhận được món quà 800.000 đồng, người 70 và 75 tuổi thì nhận được quà 500.000 đồng.

Theo số liệu thống kê của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội TP Hồ Chí Minh năm 2015, toàn thành phố có 196 người tròn 100 tuổi, số người từ 101 tuổi trở lên là 416 người. Ở độ tuổi dưới 100, có 25.143 người từ 80 đến 99 tuổi và 428.563 người từ 60 đến 79 tuổi. Vào thời điểm trên, số người cao tuổi chiếm 5,4% tổng dân số TP Hồ Chí Minh. Như vậy, người cao tuổi là công dân Việt Nam, ở các độ tuổi được xác định từ 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 và trên 100 tuổi, đang cư trú hợp pháp trên địa bàn thành phố đều sẽ được hưởng chính sách quà tặng mới.

.