Khai báo y tế bằng mã QR Code

Thứ Năm, 04-03-2021, 14:43

Tại các địa điểm công cộng như công sở, bệnh viện, trường học, nhà máy, siêu thị, chợ truyền thống, các cơ sở lưu trú, nhà hàng… đều có thể kiểm soát y tế đối với khách đến và đi bằng mã QR Code (hay còn gọi là “Check-in/Check out” y tế). Cụ thể như sau:

- Đơn vị thực hiện “Đăng ký điểm kiểm dịch” bằng cách: Truy cập địa chỉ https://tokhaiyte.vn để thực hiện khai báo thông tin (tên điểm kiểm soát dịch/số điện thoại/địa chỉ liên hệ yêu cầu phải chính xác….). Sau đó hệ thống cung cấp cho đơn vị một mã QR Code. Các đơn vị thực hiện dán mã QR-Code ở vị trí dễ nhìn nhất để người dân thực hiện quét. Trong trường hợp in để dán thì có thể thực hiện trực tiếp trên điện thoại của người được phân quyền để quét.

- Người dân có thể truy cập đường dẫn https://tokhaiyte.vn để khai trực tuyến hoặc tải ứng dụng các ứng dụng “Vietnam Health Declaration”, “Bluezone”,  “Ncovi” và cài đặt trên điện thoại di động. Khi hoàn thiện nhập thông tin, hệ thống sẽ tự động trả lại một mã QR Code cho từng người để thực hiện khai báo trong lần tiếp theo.

- Khi đến các địa điểm cần xác nhận đến và đi, người dân sử dụng chức năng “Quét QR” trên các hệ thống để khai báo. Trong trường không có điện thoại di động thông minh thì người dân có thể sử dụng máy tính tại nơi cần khai báo thực hiện truy cập hệ thống (tokhaiyte.vn) để được in mã QR Code xác nhận hoặc đọc số điện thoại để được xác nhận.

.