TP Hồ Chí Minh

4.459 thanh niên nhập ngũ

THANH MINH
Thứ Ba, 21-01-2020, 11:18
Ảnh: SONG ANH

Năm 2020, Chính phủ giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ cho TP Hồ Chí Minh là 4.459 người, trong đó nghĩa vụ quân sự (NVQS) là 3.800, nghĩa vụ công an (NVCA) là 659. Thời gian tổ chức Hội trại tòng quân là ngày 11-2 và Lễ giao nhận quân diễn ra vào ngày 12-2.

Theo Hội đồng NVQS TP Hồ Chí Minh, năm 2019, thành phố đã tiễn 4.421 thanh niên nhập ngũ, trong đó có 3.800 người tham gia NVQS phục vụ tại các đơn vị quân đội, số còn lại được phân về các đơn vị công an nhân dân tại 24 đầu mối, đơn vị. Năm 2020, các quận, huyện tiếp tục thực hiện tuyển quân tròn khâu với phương châm “tuyển người nào, chắc người đó”. Theo đó, sẽ ưu tiên tuyển chọn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và con em cán bộ, những công dân có trình độ học vấn đại học, cao đẳng, trung cấp, năng khiếu về thể dục - thể thao, văn hóa - nghệ thuật và chuyên môn phù hợp với yêu cầu của quân đội.

Qua xét duyệt, phân loại danh sách có 54.274 công dân thuộc diện gọi nhập ngũ, đạt tỷ lệ 24,07% so nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ trong năm 2020. Kết quả khám sức khỏe cho thấy, công dân đủ sức khỏe nhập ngũ là 5.832 công dân, đạt tỷ lệ 37,05% so tổng số điều khám.

Về công tác tuyển chọn công dân nữ nhập ngũ vào đơn vị quân đội năm 2020, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 giao thành phố tuyển chọn và gọi nhập ngũ bốn công dân nữ. Qua tiến hành xét tuyển, đến nay đã tuyển chọn được năm công dân nữ đủ tiêu chuẩn (bốn chính thức, một dự bị), bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu tuyển công dân nữ tình nguyện nhập ngũ năm 2020.

Để bảo đảm đủ quân số, Hội đồng NVQS thành phố cũng yêu cầu chủ tịch UBND các quận, huyện dành thời gian bám sát địa bàn phụ trách để nắm bắt và xử lý nhanh những khó khăn, bất cập và tham dự Lễ trao lệnh gọi công dân nhập ngũ, Hội trại tòng quân và Lễ giao nhận quân đầy đủ. Giao Công an thành phố chủ trì và phối hợp tốt các cơ quan quân sự, ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyển chọn công dân tham gia NVCA đủ chỉ tiêu theo quy định. Đồng thời, rà soát thẩm định lần cuối về lai lịch chính trị, đạo đức của bản thân và gia đình công dân trước ngày giao quân, hạn chế việc cắt chuyển hộ khẩu cho công dân đã trúng tuyển chuẩn bị nhập ngũ.

Ngoài ra, Sở Y tế thành phố theo dõi quản lý chặt chẽ tình hình sức khỏe số công dân trúng tuyển đến khi kết thúc giao quân năm 2020, bảo đảm giao quân không để sai sót về sức khỏe. Bên cạnh đó, đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh chủ trì và phối hợp cùng với các sở, ngành có liên quan chăm lo, tổ chức thăm chiến sĩ mới và cũ ở các đơn vị sau khi giao quân. Hội đồng NVQS các quận, huyện nắm chắc số lượng, tình hình biến động, tư tưởng của công dân được thông báo trúng tuyển, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2020.

Về chất lượng công dân nhập ngũ, tiếp tục thực hiện nâng cao chất lượng về tỷ lệ cử đảng viên chính thức nhập ngũ đạt từ 2% trở lên, có trình độ học vấn tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp đạt từ 35% trở lên, sức khỏe loại I, loại II trên 70% so chỉ tiêu. Thực hiện tốt công tác chăm lo chính sách hậu phương quân đội, đặc biệt là những gia đình có con em chuẩn bị nhập ngũ vào đơn vị Hải quân. Tổ chức Lễ giao nhận quân, Hội trại tòng quân đúng quy định, bảo đảm công tác tổ chức lễ cũng như công tác vận chuyển công dân đến nơi tòng quân an toàn.

.