Ra mắt Cổng hỗ trợ thanh toán quốc gia

Bài & ảnh: QUANG MINH
Thứ Hai, 27-07-2020, 16:54

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa chính thức ra mắt Cổng hỗ trợ thanh toán quốc gia (PayGov), cung cấp nền tảng cho nhiều dịch vụ tiện ích góp phần thực hiện mục tiêu “Thuận lợi - Minh bạch - Tin cậy” cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các dịch vụ công.

Bộ TT&TT cho biết, theo Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7-3-2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 đã đề ra chỉ tiêu chủ yếu trong giai đoạn 2019 - 2020 phải “có tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến thực hiện ở mức độ IV”. Trong thời gian qua, đặc biệt trong giai đoạn dịch Covid-19, các bộ, ngành, địa phương đã tăng cường thúc đẩy dịch vụ công trực tuyến. Tuy nhiên, tỷ lệ này vẫn còn thấp so mục tiêu đặt ra. Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ TT&TT chủ trì xây dựng và triển khai Hệ thống hỗ trợ thanh toán dịch vụ công trực tuyến toàn quốc trong năm 2020. Vì vậy, việc phát triển, sớm đưa vào sử dụng PayGov sẽ giúp các bộ, ngành, địa phương thực hiện kết nối, sử dụng, hoàn thành chỉ tiêu về dịch vụ công trực tuyến mức độ IV trong năm 2020 và giúp người dân sử dụng thuận tiện, dễ dàng hơn.

Cục Tin học hóa (Bộ TT&TT) cho biết, hệ thống được thiết kế để kết nối với cổng dịch vụ công của các bộ, ngành, địa phương thông qua một giao diện thống nhất để sử dụng những tiện ích của các trung gian thanh toán. Các trung gian thanh toán cũng chỉ cần kết nối đến cổng PayGov là có thể tiếp cận, cung cấp dịch vụ cho tất cả. Bên cạnh đó, cổng PayGov còn cung cấp công cụ hỗ trợ giải quyết vấn đề tra soát, đối soát, quyết toán giữa các bên liên quan. Đặc biệt là việc hỗ trợ đối soát, quyết toán một cách tự động với kho bạc. Không chỉ đáp ứng nhu cầu thanh toán cho dịch vụ công trực tuyến, cổng PayGov còn có thể mở rộng đáp ứng nhu cầu thanh toán trực tuyến của người dân đối với một số dịch vụ, tiện ích khác như hóa đơn y tế, giáo dục, điện, nước... Điều này giúp việc hiện thực hóa mục tiêu đặt ra trong “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” là đến năm 2025, tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử hơn 50% và đến năm 2030 tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử hơn 80%.

Hiện tại, cổng PayGov đã triển khai hợp tác và kết nối với chín trung gian thanh toán, bao gồm Công ty cổ phần (CTCP) Thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS), Tổng công ty Dịch vụ số Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (VIETTEL DIGITAL), CTCP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY), CTCP Dịch vụ Di động trực tuyến (M_SERVICE) - đơn vị sở hữu Ví MoMo, CTCP Dịch vụ trực tuyến Cộng đồng Việt (VIETUNION), Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - Công ty TNHH 1TV (VTC), CTCP Ngân lượng (NGANLUONG JSC), CTCP Dịch vụ nền di động Việt Nam (VIMASS JSC), CTCP Viễn thông FPT (FPT TELECOM). Thời gian tới, cổng PayGov sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi kết nối, hướng đến tất cả trung gian thanh toán tại Việt Nam.

Trước đó, cổng PayGov cũng đã hoàn thành kết nối thử nghiệm với Cổng dịch vụ công của Bộ TT&TT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Quảng Ninh và sẵn sàng để đưa vào sử dụng chính thức. Ngoài ra, đang thực hiện kết nối thử nghiệm với cổng dịch vụ công các tỉnh như Sóc Trăng, Cà Mau, Long An, Thừa Thiên Huế, Hà Giang và TP Hà Nội.

.