Triển lãm “Đảng ta thật là vĩ đại”

Thứ Hai, 18-01-2021, 16:14
Hình ảnh trưng bày tại triển lãm Đảng ta thật là vĩ đại.

Hướng tới kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2021) và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp các đơn vị tổ chức Triển lãm “Đảng ta thật là vĩ đại”. 

Triển lãm trưng bày và giới thiệu những hình ảnh, tư liệu về quá trình ra đời, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong đấu tranh giải phóng dân tộc, đổi mới và xây dựng đất nước, những thành tựu mà nhân dân ta đã giành được trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Triển lãm còn trưng bày những hình ảnh về các kỳ Đại hội của Đảng, khu trưng bày “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh”, “Sách, tư liệu về Đảng Cộng sản Việt Nam”... Sự kiện diễn ra từ hôm nay 18 đến ngày 24-1 tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam (Hai Bà Trưng, Hà Nội).

.