Phải liên tục nắm bắt để gần dân

TRANG NHUNG (Thực hiện)
Thứ Tư, 16-10-2019, 14:39

Lời chỉ dạy về công tác dân vận của Bác Hồ đã trở thành “kim chỉ nam” cho nhiều thế hệ cán bộ dân vận. Góp phần vào thành quả chung xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Luôn tâm niệm lời Người, nhiều cán bộ địa phương, cơ sở đã chia sẻ những đúc rút của mình.

Đồng chí Trịnh Quốc Hương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mai Sao, Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn: Các kế hoạch công tác được chúng tôi triển khai đến Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và tổ chức các cuộc họp để bà con nhân dân nắm được các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, và phương thức tổ chức triển khai các dự án.

Đồng chí Nông Thanh Tuyền, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn: Phải công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cho nhân dân hiểu. Đặc biệt là phải quan tâm đến công tác hòa giải ở cơ sở, từ đó sẽ giải quyết những khó khăn, vướng mắc, những ý kiến, kiến nghị của nhân dân ngay tại cơ sở.

Đồng chí Hà Thị Dược, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình: Đối với các địa phương, đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp. Chính vì vậy muốn dân vận được tốt, hiệu quả, các cán bộ phải gần dân, nắm bắt tình hình của nhân dân, khi có những vấn đề gì, mới kịp thời báo cáo với cấp ủy để lãnh đạo, chỉ đạo.

Đồng chí Nguyễn Quang Hùng, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Tân Uyên, tỉnh Lai Châu: Khi tuyên truyền vận động phải hiểu biết được phong tục tập quán và từng đối tượng để tuyên truyền vận động cho sát đúng chủ trương và chế độ chính sách, phù hợp với từng thời gian. Vì ở thôn bản ban ngày họ có thể đi sản xuất, nên có thể sẽ phải vận động, tuyên truyền vào buổi tối. Có như vậy, nhận thức của người dân mới nâng lên, có ý thức tự giác chấp hành các chủ trương chính sách.

Đồng chí Đỗ Trọng Thi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Khun Há, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu: “Tuyên truyền không phải cứ đứng ở trên nói cho bà con nghe, chúng ta phải xuống tận các bản để cầm tay chỉ việc và hướng dẫn bà con nhân dân”.

.