Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV dự kiến khai mạc ngày 24-3

Thứ Năm, 25-02-2021, 16:00
Toàn cảnh Phiên họp. Ảnh: quochoi.vn

Trong hai ngày 22 và 23-2-2021, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) đã họp Phiên họp thứ 53 xem xét và cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng như: Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Chính phủ; việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 11, QH khóa XIV; quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phiên họp cũng điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở T.Ư và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu QH khóa XV.

Báo cáo một số vấn đề về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 11, QH khóa XIV, Tổng Thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, dự kiến tổng thời gian làm việc của QH là 11 ngày, trong đó bố trí 2,5 ngày để xem xét các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 và 6,5 ngày xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng khác. QH dự kiến họp phiên trù bị và khai mạc vào ngày 24-3, bế mạc vào ngày 7-4-2021. QH họp tập trung tại Nhà QH, tuy nhiên có dự phòng các phương án trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp.

.