Được nghỉ lễ hai ngày dịp Quốc khánh 2-9

Thứ Sáu, 22-11-2019, 12:29
Quang cảnh phiên làm việc sáng ngày 20-11 của Quốc hội. Ảnh: DUY LINH

Sáng 20-11, Quốc hội (QH) đã biểu quyết thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi) với 90% số đại biểu tán thành. Theo quy định của bộ luật này, QH đồng ý việc tăng tuổi nghỉ hưu, tăng thêm một ngày nghỉ lễ, song không tăng giờ làm thêm tối đa như đề xuất của Chính phủ.

Bộ luật Lao động (sửa đổi) vừa được thông qua gồm 17 chương, 220 điều, trong đó có nhiều nội dung quan trọng. Cụ thể, về tuổi nghỉ hưu, bộ luật quy định tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035. Liên quan việc tăng thêm ngày nghỉ lễ, QH đã lựa chọn phương án người lao động được nghỉ Quốc khánh hai ngày (hiện tại là một ngày) là ngày 2-9 và một ngày liền kề trước hoặc sau.

Bộ luật Lao động (sửa đổi) sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2021.

.