Chỉ còn khoảng 0,74% số hộ dân nông thôn chưa được tiếp cận điện

Thứ Hai, 18-01-2021, 16:10
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng Anh.

Báo cáo về tình tình cấp điện miền núi, nông thôn và hải đảo giai đoạn 2016 - 2020, Bộ Công thương cho biết, tỷ lệ các hộ gia đình có điện tăng từ 2,5% vào năm 1975 lên tới 96% vào năm 2009 và 99,53% vào năm 2019 bao gồm cả thành thị và nông thôn.

Việt Nam đã thành công trong việc cung cấp điện cho hơn 17 triệu hộ dân nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Tại khu vực nông thôn, tỷ lệ số hộ dân được sử dụng điện tính đến ngày 31-12-2019 đạt 99,26%; chỉ còn khoảng 0,74% số hộ dân nông thôn chưa được tiếp cận điện.

.