Kịp thời và hiệu quả

Thứ Ba, 17-03-2020, 14:32

Tháng 2-2020, sau khi UBND TP Vinh (Nghệ An) triển khai kế hoạch xây dựng tượng đài V.I.Lênin ở TP Vinh, lập tức trên Facebook, Youtube xuất hiện một số ý kiến phản đối quyết định này. Họ cho rằng dựng tượng đài là “lãng phí”, xưng xưng tuyên bố “tượng V.I.Lênin đã bị phá bỏ ở chính nước Nga”, thậm chí một số kẻ còn nhân cơ hội để bôi nhọ, xuyên tạc, vu khống và chửi rủa!

Cũng không ngạc nhiên khi từ RFA, VOA,… cho tới các loại công cụ truyền thông của tổ chức khủng bố “Việt tân”, của băng đảng “cờ vàng” đã lập tức hùa theo. Không khó nhận ra ẩn sau luận điệu của họ là mưu đồ cố tình xuyên tạc, bôi nhọ, hạ bệ hình tượng V.I.Lênin, từ đó phủ định Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận con đường cách mạng đã được Đảng, Bác Hồ và nhân dân Việt Nam lựa chọn.

Mưu đồ, luận điệu đen tối nói trên đã nhanh chóng bị dư luận trong và ngoài nước vạch trần và bác bỏ. Thông tin chính thức về sự kiện cho biết, tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) - quê hương V.I.Lênin, cùng Nghệ An - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã ký kết kế hoạch hợp tác để tổ chức một số hoạt động quan trọng trong năm 2020 như: xây dựng tượng đài V.I.Lênin tại TP Vinh, tổ chức kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin (1870 - 2020) và 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 2020); triển khai “Ngày Nghệ An tại Ulyanovsk” và “Ngày Ulyanovsk tại Nghệ An”… Theo đó, tượng V.I.Lênin bằng đồng do chính quyền tỉnh Ulyanovsk tặng tỉnh Nghệ An, được chế tạo tại Nga và vận chuyển đến TP Vinh. Cũng phải biết rằng từ năm 1987, tại quận Zasviyazhski, TP Ulyanovsk, đã có Đại lộ mang tên Hồ Chí Minh, và tượng đài Hồ Chí Minh được xây dựng trên khuôn viên có diện tích hơn 2.000 m² bên Đại lộ này. Biên bản ghi nhớ về hợp tác hữu nghị được ký kết còn cho biết về việc cấp 10.000 m² đất để xây dựng Trung tâm thương mại và ẩm thực Nghệ An tại Ulyanovsk, xây dựng Làng Việt - Nga tại Nghệ An… Qua các nội dung này, phải khẳng định hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên, góp phần củng cố mối quan hệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Đặc biệt, việc xây dựng tượng đài V.I. Lênin tại TP Vinh là bày tỏ thái độ kính trọng đối với lãnh tụ vĩ đại của giai cấp công nhân quốc tế, bày tỏ sự tri ân với lý tưởng V.I.Lênin đã soi sáng con đường cách mạng Việt Nam như Chủ tịch Hồ Chí Minh, sau khi tiếp xúc “Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của V.I.Lê-nin, từng khẳng định: “Ðây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta”. Bất bình với luận điệu bịa đặt, vu cáo trắng trợn, nhiều người đã lên mạng xã hội để phản đối, đưa ra dẫn chứng cụ thể để bác bỏ, đồng thời nhấn mạnh quan hệ chặt chẽ của Việt Nam với Liên Xô trước đây và nước Nga ngày nay. Các bản dịch từ báo chí nước ngoài, hình ảnh khai thác trên mạng, hoặc các bức ảnh do họ chụp trong những lần tới thăm nước Nga và nhiều nước khác… đã cung cấp đầy đủ bằng chứng chứng minh V.I.Lênin luôn được yêu quý trên thế giới, nhiều bức tượng của Người đã được dựng mới… Từ đó, luận điệu bịa đặt, vu cáo đã lắng xuống và biến mất.

Thực tế này cho thấy, trong các trường hợp kể trên, phản ứng kịp thời của xã hội với luận chứng chặt chẽ, có sức thuyết phục, đã nhanh chóng bác bỏ, đẩy lùi loại ý kiến xuyên tạc, không cho chúng cơ hội gieo rắc nhằm lừa mị, thao túng dư luận.

.