Tăng cường giám sát từ phía nhân dân

MAI TÂM HIẾU
Thứ Năm, 10-10-2019, 16:32

Bộ Công an mới có dự thảo thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (dự kiến thay thế Thông tư 54 của Bộ Công an ban hành từ năm 2009), qua đó bổ sung thêm nhiều hình thức giám sát của nhân dân đối với hoạt động của lực lượng công an nhân dân.

Dự thảo đang lấy ý kiến về việc cho phép người dân được ghi âm, ghi hình hoặc quan sát trực tiếp theo quy định của pháp luật. Đây được ghi nhận là nỗ lực của chính ngành công an trong tăng cường giám sát của nhân dân với hoạt động của lực lượng vốn được coi là “nhạy cảm” trong thi hành công vụ.

Theo dự thảo, người dân được thực hiện quyền giám sát của mình đối với hoạt động của Công an nhân dân, trong đó có lực lượng CSGT, trong đó gồm: việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; và giám sát việc chấp hành điều lệnh, thái độ, tác phong của cán bộ, chiến sĩ công an khi làm nhiệm vụ. Việc giám sát có thể được áp dụng theo hình thức thông qua các thông tin công khai của công an và phản hồi qua các phương tiện thông tin đại chúng; thông qua các chủ thể giám sát theo quy định của pháp luật; thông qua tiếp xúc, giải quyết trực tiếp công việc với công an nhân dân; thông qua kết quả giải quyết các vụ việc, đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Dự thảo Thông tư này quy định thủ trưởng cơ quan Công an có cán bộ, chiến sĩ được nhân dân góp ý, nhận xét phải có trách nhiệm xem xét, xử lý kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.

Có thể thấy rằng, từ trước tới nay, quyền giám sát của người dân đối với lực lượng vũ trang thi hành công vụ dù đã được pháp luật quy định nhưng vẫn vấp phải khá nhiều lực cản. Thậm chí lực cản trái luật ấy xuất hiện từ phía những người thi hành công vụ của cơ quan chấp pháp. Dự thảo mới này từ phía Bộ Công an đã cho thấy quyết tâm chống tiêu cực từ phía ngành công an, tôn trọng quyền chính đáng của công dân. Đương nhiên tăng cường quyền giám sát của nhân dân với các hoạt động của cơ quan nhà nước.

Với dự thảo thông tư mới của Bộ Công an, tin rằng, với quyết tâm từ chính Bộ trưởng mỗi bộ, ngành, với sự tăng cường giám sát đúng luật từ phía mỗi công dân, thì những tiêu cực từ phía cơ quan công quyền sẽ giảm đi đáng kể.

.