Đại hội của ý Đảng, lòng dân

QUANG HƯNG
Thứ Hai, 25-01-2021, 16:46

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ta đón nhận mối quan tâm của nhân dân cả nước. Một phần quan trọng chính là bởi, người dân đã góp sức cho đại hội lịch sử này từ cơ sở. 

Không phải đến hôm nay, mà trong suốt năm 2020 đặc biệt vừa qua và trước đó nữa, quần chúng nhân dân đã đồng hành với đại hội đảng các cấp. Trong những bối cảnh ngặt nghèo hay khi gặt hái thành quả, đạt được thành công, người dân đã tin tưởng vào định hướng của Đảng, công tác điều hành của Chính phủ, công tác triển khai của các bộ, ngành, địa phương để cùng nhân dân vượt lên dịch bệnh, thiên tai, những ảnh hưởng kéo dài về kinh tế - xã hội. Song song với đó, quần chúng cũng mong mỏi qua các đại hội, đội ngũ cán bộ được đông đảo đảng viên, quần chúng tín nhiệm sẽ tiếp tục gánh vác tốt trọng trách cùng các địa phương, địa bàn cơ sở phát triển, đón nhận những cơ hội mới, đối mặt và vượt qua những khó khăn, thử thách. 

Đại hội lần thứ XIII của Đảng quy tụ đội ngũ cán bộ, đảng viên là lực lượng chủ chốt, được đánh giá là ưu tú, từ các bộ, ngành, địa phương, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội. Đó là những người nhận được sự tín nhiệm cao của đồng chí, đồng nghiệp. Cũng chính là những người mang kỳ vọng của quần chúng nhân dân các vùng miền, địa phương trong cả nước gửi đến T.Ư, gửi về Thủ đô Hà Nội. Đại hội Đảng, vì thế, có sự hiện diện lớn lao của lòng dân, ý dân, khát vọng của nhân dân đối với sự vững mạnh của Đảng và sự đi lên của đất nước. 

Hiện thực hóa mạnh mẽ tinh thần đó, mỗi sự lựa chọn của các đại biểu tham dự Đại hội để bầu ra đội ngũ lãnh đạo Đảng, lãnh đạo đất nước trong nhiệm kỳ mới 2021 - 2025, mong rằng, sẽ đều mang những tâm niệm, nhiệt huyết hướng về nhân dân, vì lợi ích chung của đồng bào cả nước. Để các đại biểu ưu tú nhất được bầu chọn, sẽ xứng đáng là những người cùng với toàn Đảng thực hiện khát vọng no ấm, hạnh phúc, phát triển bền vững của toàn dân trong những năm tháng tới.

Ý nguyện nhân dân hòa cùng không khí sinh hoạt chính trị sâu rộng thời gian qua, nay được gửi đến cuộc sinh hoạt chính trị lớn nhất của Đảng. Đó là sự cộng hưởng tốt đẹp, nghĩa tình. Không có gì xa cách giữa các chủ trương xây dựng, phát triển đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn trong kỳ Đại hội lịch sử, với những nhịp đập vô cùng đa dạng, phong phú và sâu xa ngoài xã hội. Không có gì là khoảng cách giữa các cán bộ, đảng viên ưu tú của đất nước với những người lao động bình thường, với bà con chân lấm tay bùn hay đội ngũ nhân sĩ, trí thức, doanh nhân... Phát huy cao độ sự cộng hưởng, hòa nhịp đó giữa Đảng và quần chúng nhân dân, sẽ góp phần quan trọng vào thành công lớn của kỳ Đại hội này, tiếp tục khơi dậy, thúc đẩy tiềm lực to lớn trong toàn xã hội trong thời gian tới. Để từ đó, Đảng ta, nhân dân ta tiếp tục giành được những thành công mới trong sự nghiệp vẻ vang xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

.