Chương trình “Nửa thế kỷ thực hiện lời thề thiêng liêng với Bác”

Thứ Sáu, 30-08-2019, 10:23

Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Báo Nhân Dân phối hợp Ban Quản lý Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch sẽ tổ chức chương trình “Nửa thế kỷ thực hiện lời thề thiêng liêng với Bác”.

Sự kiện nhằm ôn lại những lời căn dặn của Người trong Di chúc, nhìn lại kết quả thực hiện năm lời thề thiêng liêng tại lễ truy điệu Người của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trong 50 năm qua. Đây cũng là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức đảng tự soi lại mình; phấn đấu xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo khối đại đoàn kết toàn dân “xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh” như di nguyện của Người.

Chương trình được tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội lúc 20 giờ ngày 31-8-2019, truyền trực tiếp trên kênh Truyền hình Nhân Dân.

.