Kết quả thư bạn đọc

Trả lời đơn tố cáo của nhiều hộ dân ở Khu tập thể Trường đại học Ngoại thương (Hà Nội)

Thứ Năm, 13-08-2020, 03:22

Vừa qua, Báo Nhân Dân phản ánh đơn nhiều hộ dân ở Khu tập thể Trường đại học Ngoại thương, phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Ðống Ða, TP Hà Nội tố cáo việc xét xử không đúng quy định của Thẩm phán, Chủ tọa phiên tòa Lê Trí Cường, thuộc Tòa án nhân dân TP Hà Nội.

Về việc này, Báo Nhân Dân vừa nhận được Công văn trả lời số 1135/VKS-P10 của Viện kiểm sát nhân dân (KSND) TP Hà Nội, nội dung chính như sau: Ngày 29-12-2004, UBND quận Ðống Ða cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (sổ đỏ) cho ông Ðàm Quang Chiểu tại số 8 - B9, khu tập thể Trường đại học Ngoại thương, phường Láng Thượng, quận Ðống Ða, Hà Nội, với diện tích đất là 116,9 m2. Ngày 17-8-2012, UBND quận Ðống Ða ban hành Quyết định số 4149/QÐ-UBND, thu hồi sổ đỏ đã cấp cho ông Chiểu với lý do thu hồi để điều chỉnh, do phần diện tích đất 24,09 m2 lấn ra đường nội bộ. Sau đó, ông Chiểu khiếu nại và UBND quận Ðống Ða đã ban hành Quyết định số 2888/QÐ-UBND ngày 27-3-2013 về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của ông Ðàm Quang Chiểu, theo đó giữ nguyên Quyết định số 4149. Ông Chiểu tiếp tục khiếu nại đến UBND thành phố Hà Nội. Ngày 29-8-2013, Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 5302/QÐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại (lần hai) của ông Ðàm Quang Chiểu, theo đó đồng ý với nội dung Quyết định số 2888/QÐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ðống Ða. Ông Chiểu đã có đơn khởi kiện vụ án hành chính đề nghị tòa án: Tuyên hủy toàn bộ Quyết định số 4149/QÐ-UBND ngày 17-8-2012 của UBND quận Ðống Ða; giữ nguyên diện tích 116,9 m2 đất trong sổ đỏ và hủy các quyết định giải quyết khiếu nại liên quan.

Nhận định của Viện KSND thành phố Hà Nội: Việc cấp sổ đỏ cho gia đình ông Chiểu là không phù hợp quy hoạch đối với phần đất 24,09 m2. Phần diện tích 24,09 m2 thuộc đường nội bộ cho nên không thuộc trường hợp được cấp sổ đỏ. Quá trình làm thủ tục cấp sổ đỏ cho gia đình ông Chiểu, UBND phường Láng Thượng và Trường đại học Ngoại thương Hà Nội đã có thiếu sót, không theo dõi đối chiếu với quy hoạch được duyệt, dẫn đến xác nhận hồ sơ cho gia đình ông Chiểu đủ điều kiện cấp sổ đỏ đối với cả phần diện tích lấn vào đường nội bộ là 24,09 m2 là chưa phù hợp quy định. UBND quận Ðống Ða đã ban hành Quyết định số 4149 thu hồi sổ đỏ đã cấp cho ông Ðàm Quang Chiểu là có căn cứ pháp luật.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 29-6-2018, Kiểm sát viên tham gia phiên tòa đã thực hiện công tác kiểm sát theo pháp luật Tố tụng hành chính trong quá trình giải quyết vụ án, đã phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án: Về đường lối giải quyết vụ án, nhận thấy việc cấp giấy sổ đỏ cho gia đình ông Chiểu chưa phù hợp với quy định của pháp luật. Việc UBND quận Ðống Ða ban hành Quyết định số 4149/QÐ-UBND ngày 17-8-2012 là đúng quy định pháp luật về hình thức và nội dung. Do vậy, đề nghị hội đồng xét xử không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Ðàm Quang Chiểu về việc hủy Quyết định số 4149 và các quyết định giải quyết khiếu nại liên quan. Hội đồng xét xử đã tuyên bản án hành chính sơ thẩm (HCST) số 44/2018/HCST ngày 29-6-2018, theo đó: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Ðàm Quang Chiểu. Như vậy có sự khác nhau về quan điểm giải quyết vụ án giữa Viện KSND thành phố Hà Nội và hội đồng xét xử của Tòa án nhân dân TP Hà Nội. Việc trái quan điểm giữa Viện KSND và hội đồng xét xử trong vụ án này là trái quan điểm về đánh giá chứng cứ và áp dụng pháp luật.

Theo quy định, Viện KSND thành phố Hà Nội có quyền ban hành Quyết định kháng nghị phúc thẩm đối với bản án HCST nêu trên, đề nghị Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xem xét lại theo trình tự phúc thẩm. Tuy nhiên việc ban hành kháng nghị phúc thẩm phải trong thời hạn luật định là 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Ðến ngày 16-7-2018, Viện KSND thành phố Hà Nội mới nhận được bản án HCST số 44, đã hết thời hạn kháng nghị đối với bản án. Viện KSND thành phố Hà Nội đã lập phiếu kiểm sát bản án và báo cáo Viện KSND cấp cao tại Hà Nội theo quy chế của ngành.

Ngày 10-8-2018, Viện KSND thành phố Hà Nội nhận được Thông báo số 551/TB-TA ngày 9-8-2018 về việc kháng cáo của Tòa án nhân dân TP Hà Nội, theo đó người bị kiện là UBND quận Ðống Ða đã kháng cáo toàn bộ nội dung bản án HCST số 44/2018/HCST ngày 29-6-2018. Viện KSND thành phố Hà Nội đã chuyển Thông báo số 551 đến Viện KSND cấp cao tại Hà Nội để xem xét giải quyết theo thẩm quyền. Ðến nay, Viện KSND thành phố Hà Nội chưa nhận được kết quả giải quyết vụ án này tại cấp phúc thẩm.

Trên đây là nội dung phúc đáp của Viện KSND thành phố Hà Nội đến quý cơ quan Báo Nhân Dân.