HỒI ÂM

Ông Phạm Văn Dương đã được công nhận liệt sĩ và cấp Bằng "Tổ quốc ghi công"

Thứ Năm, 15-08-2019, 04:55

Báo Nhân Dân số ra ngày 27-11-2017 đăng bài "Hy sinh hơn 60 năm chưa được công nhận liệt sĩ", phản ánh trường hợp ông Phạm Văn Dương, sinh năm 1925, nguyên quán xã Thái Hòa (nay là xã Ân Hòa), huyện Kim Sơn (Ninh Bình) sớm được giác ngộ cách mạng, tham gia phong trào thanh niên cứu quốc, rồi hoạt động du kích từ năm 1948, là tiểu đội trưởng du kích xã, hy sinh năm 1954, nhưng hơn 60 năm sau vẫn chưa được công nhận liệt sĩ.

Liên quan vụ việc nêu trên, ngày 8-8-2019, Báo Nhân Dân nhận được Văn bản trả lời số 1250/LÐTBXH-NCC của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình, nội dung như sau: Ngày 21-6-2019, ông Phạm Văn Dương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận liệt sĩ và cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" theo Quyết định số 760/QÐ-TTg. Ngày 22-7-2019, thân nhân liệt sĩ đã trực tiếp nhận Bằng "Tổ quốc ghi công" của liệt sĩ Phạm Văn Dương tại Lễ trao Bằng "Tổ quốc ghi công" do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tại tỉnh Vĩnh Long.

PV