Kết quả thư bạn đọc

Thứ Bảy, 06-06-2020, 04:41

■ Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau thông báo thụ lý, giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Thiện Thức theo quy định

■ Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đang thụ lý giải quyết đơn của ông Bùi Văn Dưỡng

Báo Nhân Dân nhận được Công văn số 618/UBND-NÐ của UBND thành phố Cà Mau (tỉnh Cà Mau) trả lời đơn của ông Nguyễn Thiện Thức về việc chưa có sự đồng ý của ông Nguyễn Thiện Thức nhưng đã thu hồi đất và Công ty cổ phần Vincom Retail xây dựng nhà ở trên phần đất của ông mua đấu giá của cơ quan Thi hành án dân sự TP Cà Mau.

Sau khi xem xét nội dung đơn, hồ sơ có liên quan phần đất của ông Nguyễn Thiện Thức và quá trình giải quyết vụ việc, Chủ tịch UBND thành phố Cà Mau trả lời như sau: Liên quan nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Thiện Thức, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 89/QÐ-UBND ngày 8-1-2020 của Chủ tịch UBND thành phố Cà Mau về việc giải quyết nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Thiện Thức theo đúng trình tự quy định của Luật Khiếu nại. Do ông Thức không dự họp triển khai quyết định giải quyết đơn, cho nên Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư TP Cà Mau đã chuyển kết quả giải quyết đơn và các văn bản liên quan phần đất mà ông Nguyễn Thiện Thức đang khiếu nại trong phạm vi quyền của người khiếu nại được quy định tại điểm d Ðiều 12 Luật Khiếu nại qua đường bưu điện (chuyển phát nhanh) để bảo đảm quyền lợi của ông theo đúng quy định. Không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại (lần đầu) của Chủ tịch UBND thành phố, ông Nguyễn Thiện Thức tiếp tục khiếu nại và được Chủ tịch UBND tỉnh thông báo thụ lý, giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại (lần hai) và đối thoại theo đúng quy định của Luật Khiếu nại.

Báo Nhân Dân vừa nhận được Công văn số 285/UBND-TTr của UBND huyện Hưng Hà (Thái Bình) trả lời đơn của ông Bùi Văn Dưỡng, ở khu Vân Nam, thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà khiếu nại việc bồi thường đất cho gia đình ông khi giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 39 đoạn qua thị trấn Hưng Nhân.

Về nội dung này, UBND huyện Hưng Hà trân trọng cảm ơn Báo Nhân Dân đã thông tin ý kiến khiếu nại của công dân, đồng thời báo cáo như sau: Trong quá trình thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 39, ông Bùi Văn Dưỡng có đơn gửi đến UBND huyện Hưng Hà đề nghị giải quyết bồi thường 56,1 m2 đất ở cho gia đình ông. UBND huyện Hưng Hà đã trả lời đơn đề nghị của ông Dưỡng tại Văn bản số 745/UBND-TNMT ngày 26-9-2018, nhưng ông Dưỡng không nhất trí và có đơn khiếu nại. Ngày 7-1-2020, Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà đã giải quyết khiếu nại (lần đầu) của ông Dưỡng tại Quyết định số 179/QÐ-UBND; không nhất trí với kết quả giải quyết khiếu nại (lần đầu) của Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà, ông Dưỡng tiếp tục khiếu nại (lần hai); vụ việc hiện đang được Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình thụ lý giải quyết theo quy định.