Kết quả thư bạn đọc

Thứ Năm, 02-04-2020, 02:17

* Đơn của bà Đỗ Thị Ngọc Dung liên quan việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại chung cư Hoàng Quân (HQC Plaza) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

* Đề nghị Chủ tịch UBND huyện Yên Phong khẩn trương xem xét, giải quyết đơn của bà Đỗ Thị Hiền, thôn Bình An, xã Đông Thọ

Báo Nhân Dân nhận được Công văn số 500/UBND của UBND huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh) trả lời đơn của bà Đỗ Thị Ngọc Dung liên quan việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với căn hộ D4-9HQ2 chung cư HQC Plaza ấp 3, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh) do nhận chuyển nhượng của Công ty cổ phần tư vấn thương mại dịch vụ địa ốc Hoàng Quân; xét Tờ trình số 387/TTr-TNMT ngày 10-2-2020 của Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Bình Chánh có ý kiến như sau: Căn hộ D4-9HQ2 chung cư HQC Plaza ấp 3, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, do nhận chuyển nhượng của Công ty cổ phần tư vấn thương mại dịch vụ địa ốc Hoàng Quân (mua nhà ở trong các dự án phát triển nhà ở). Căn cứ khoản 1, khoản 4 Điều 72 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 của Chính phủ thì việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với căn hộ D4-9HQ2 chung cư HQC Plaza ấp 3, xã An Phú Tây thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố. Ngày 26-2-2020, UBND huyện Bình Chánh đã có Công văn số 499/UBND phúc đáp đơn cho bà Đỗ Thị Ngọc Dung.

Báo Nhân Dân nhận được Công văn số 13/CV-BTCD của UBND tỉnh Bắc Ninh trả lời đơn của bà Đỗ Thị Hiền và một số công dân, thôn Bình An, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong khiếu nại Quyết định số 6801/QĐ-UBND ngày 12-7-2019 của Chủ tịch UBND huyện Yên Phong về việc cưỡng chế thu hồi đất nông nghiệp của 28 hộ dân thôn Bình An, xã Đông Thọ. Về việc trên, Ban Tiếp công dân tỉnh đã có Văn bản số 182/PCĐ-BTCD ngày 13-11-2019, số 07/CV-BTCD ngày 7-2-2020 chuyển đơn và đôn đốc Chủ tịch UBND huyện Yên Phong xem xét, giải quyết, nhưng đến nay chưa có kết quả. Sau khi xem xét nội dung đơn, căn cứ quy định của pháp luật, Ban Tiếp công dân đề nghị Chủ tịch UBND huyện Yên Phong khẩn trương xem xét, giải quyết, báo cáo Báo Nhân Dân, Chủ tịch UBND tỉnh, đồng gửi Ban Tiếp công dân theo dõi theo quy định.