Kết quả thư bạn đọc

Chủ Nhật, 05-01-2020, 04:44

* Giao UBND quận Hoàng Mai kiểm tra, giải quyết đơn của ông Nguyễn Bùi Hậu

* Trả lời đơn khiếu nại của ông Ðinh Văn Khuông

Báo Nhân Dân vừa nhận được Công văn trả lời số 9558/VP-BTCD của Văn phòng UBND thành phố Hà Nội, nội dung chính như sau: UBND thành phố nhận được công văn của Báo Nhân Dân chuyển nội dung đơn của ông Nguyễn Bùi Hậu, ở phường Ðịnh Công, quận Hoàng Mai khiếu nại UBND phường Ðịnh Công tại Thông báo số 38/TB-UBND ngày 26-2-2019 (về việc cưỡng chế không cho gia đình ông Nguyễn Bùi Hậu dựng hàng rào) cho rằng diện tích đất gia đình ông Hậu đang sử dụng tại tổ 25 phường Ðịnh Công, quận Hoàng Mai là đất công do UBND phường quản lý là không đúng nguồn gốc và thực tế sử dụng đất (gia đình ông Hậu nhận chuyển nhượng, quản lý và sử dụng diện tích đất này từ năm 1981 đến nay).

Về nội dung nêu trên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng có ý kiến chỉ đạo như sau: Giao UBND quận Hoàng Mai kiểm tra, giải quyết theo quy định; báo cáo UBND thành phố và thông tin đến Báo Nhân Dân kết quả thực hiện.

Sau khi phản ánh đơn của ông Ðinh Văn Khuông, nguyên quán ở thôn An Thị, xã Yên Bình, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Ðịnh khiếu nại về việc các cơ quan chức năng của huyện Ý Yên cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho gia đình ông Khuông không đúng thông tin chủ hộ, cũng như thiếu diện tích thực tế mà gia đình đang sử dụng và không có lối đi vào thửa đất. Về việc này, Báo Nhân Dân vừa nhận được Văn bản trả lời số 513/CV-UBND của UBND huyện Ý Yên, nội dung chính như sau: UBND huyện đã giao cho cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND xã Yên Bình kiểm tra, xác minh và có báo cáo kết quả như sau:

Việc cấp sổ đỏ không đúng thông tin chủ hộ, cũng như thiếu diện tích thực tế đang sử dụng: UBND huyện đã giao Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Ý Yên, UBND xã Yên Bình kiểm tra việc cấp sổ đỏ của hộ ông Ðinh Văn Khuông. Sau khi có kết quả kiểm tra, UBND huyện sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND xã Yên Bình hướng dẫn gia đình hoàn thiện hồ sơ cấp đổi cho phù hợp theo quy định.

Việc mở lối đi theo văn bản của ông cha để lại thì chỉ để 66 m2 đất làm ngõ đi, không thể hiện vị trí ngõ ở chỗ nào. Việc này phải do gia đình ông Khuông tự thống nhất thỏa thuận với các thành viên được hưởng thừa kế từ đất ông cha để lại. Nếu không thống nhất được vị trí ngõ đi chung, đề nghị gia đình ông Khuông liên hệ với Tòa án nhân dân huyện Ý Yên để được giải quyết theo quy định.