Kết quả thư bạn đọc

Thứ Hai, 15-07-2019, 05:04

* Trả lời đơn của bà Phạm Thị Hồng ở phường 2 (TP Ðà Lạt, Lâm Ðồng)

* Giải quyết đơn của ông Cao Hoàng Phương, ở khóm Châu Long 7, phường Châu Phú B (TP Châu Ðốc, An Giang)

Báo Nhân Dân có công văn gửi các cơ quan chức năng phản ánh đơn tố cáo của bà Phạm Thị Hồng, ở số 443 Phan Ðình Phùng, phường 2 (TP Ðà Lạt, Lâm Ðồng) liên quan đến việc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, Chấp hành viên thi hành án dân sự TP Hồ Chí Minh tổ chức thi hành án, bán đấu giá tài sản là lô đất tọa lạc tại xã An Phước (Long Thành, Ðồng Nai) có diện tích 83.665 m2. Về việc này, Báo Nhân Dân vừa nhận được Văn bản số 3608/TP-STP-TTR của Sở Tư pháp TP Hồ Chí Minh. Nội dung chính như sau: Sau khi nghiên cứu nội dung đơn, kết quả làm việc ngày 7-5-2019 giữa đại diện Thanh tra Sở và bà Phạm Thị Hồng, kiểm tra hồ sơ tổ chức đấu giá, Sở Tư pháp xem xét thấy rằng nội dung tố cáo nêu trên không đủ điều kiện để thụ lý giải quyết theo quy định tại Khoản 1, Ðiều 29, Luật Tố cáo. Lý do: Ðơn thực hiện không đúng theo quy định tại Khoản 1, Ðiều 29, Luật Tố cáo: đơn không do cá nhân thực hiện viết đơn mà do doanh nghiệp tư nhân Hồng Hưng thực hiện. Việc xác định giá khởi điểm của tài sản đấu giá do người có tài sản (Chấp hành viên, Cơ quan thi hành án dân sự) xác định trước khi ký hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự theo quy định tại Khoản 2, Ðiều 9, Nghị định số 05/2005/NÐ-CP ngày 18-1-2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản cho nên nội dung tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp. Bà Phạm Thị Hồng không cung cấp tài liệu chứng minh nội dung tố cáo về việc ông Phạm Văn Sỹ, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản; đấu giá viên Vũ Ðình Chiến; Chấp hành viên Trần Bá Ngọc đã thông đồng với ông Nguyễn Mạnh Hà, Giám đốc Tập đoàn Thép Tiến Lên và ông Ngô Văn Quốc để mua tài sản bằng giá khởi điểm. Thời điểm tổ chức đấu giá Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 05/2005/NÐ-CP ngày 18-1-2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản, không thực hiện theo Luật Ðấu giá tài sản năm 2006.

Báo Nhân Dân có công văn gửi các cơ quan chức năng tỉnh An Giang phản ánh đơn của ông Cao Hoàng Phương, ở số 178 đường Trương Ðịnh, khóm Châu Long 7, phường Châu Phú B (TP Châu Ðốc, An Giang). Nội dung chính của đơn là: ông Phương tố cáo Ban Giám đốc và Ban Chấp hành công đoàn bến xe Châu Ðốc - An Giang không thực hiện đúng Nghị định số 04/2015/NÐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Cụ thể, Ban Giám đốc và Ban Chấp hành công đoàn bến xe Châu Ðốc - An Giang không kê khai kế hoạch thu, chi, quyết toán tài chính hằng năm. Tiền phúc lợi của công nhân nhiều năm không công khai... Báo Nhân Dân vừa nhận được Công văn số 58/SGTVT-VP của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang. Sau khi xem xét, Sở có ý kiến như sau: Nội dung tố cáo của ông Cao Hoàng Phương đã được Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Châu Ðốc xem xét xử lý. Kết quả xem xét, xử lý đơn tố cáo liên quan Chi bộ Bến xe khách Châu Ðốc theo Báo cáo số 157-BC/UBKT ngày 14-3-2019 của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Châu Ðốc...