Kết quả thư bạn đọc

Thứ Bảy, 01/06/2019, 05:07:45

■ Trả lời đơn của bạn đọc ở huyện Bình Giang (Hải Dương)

■ Chỉ đạo giải quyết đơn của bà Võ Thị Diễm Mi, ở xã An Phong (Thanh Bình, Ðồng Tháp)

Báo Nhân Dân nhận được đơn của bạn đọc ở huyện Bình Giang (Hải Dương) phản ánh một số sai phạm của cán bộ huyện Bình Giang. Nội dung chính như sau: Năm 2017, ở huyện Bình Giang có giao đất cho bảy trường hợp, thu tiền cho ngân sách hơn 10 tỷ đồng (dự án BOT 38). Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Giang Vũ Quang Ðáng và ông Nguyễn Văn Sơn, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch (TC-KH) huyện ký vào văn bản cho nộp tiền vào Ban giải phóng mặt bằng huyện, mà không nộp vào kho bạc để chi tiêu sai Luật Ngân sách Nhà nước...; Bạn đọc tố cáo ông Nguyễn Văn Sơn, Trưởng phòng TC-KH huyện có người nhà ở Công ty Hải Ninh thường xuyên nhận 70% việc thi công các công trình san lấp, xây dựng, sửa chữa các công trình của các xã ở huyện, gây bức xúc trong dư luận... Về việc này, Báo Nhân Dân nhận được Văn bản trả lời số 168/UBND-VP của UBND huyện Bình Giang (Hải Dương). Nội dung liên quan dự án BOT quốc lộ 38 tại địa bàn xã Hưng Thịnh, hiện nay đang được Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hải Dương thụ lý kiểm tra. Về nội dung liên quan đến ông Nguyễn Văn Sơn, Trưởng phòng TC-KH huyện có người nhà ở Công ty Hải Ninh thường xuyên nhận 70% việc thi công các công trình san lấp, xây dựng, sửa chữa các công trình của các xã trong huyện. Theo báo cáo kết quả tổng hợp các công trình xây dựng cơ bản, các công trình san lấp, hạ tầng đấu giá khu dân cư các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bình Giang từ ngày 1-6-2017 đến 31-12-2018 (thời điểm ông Nguyễn Văn Sơn được phân công công tác tại phòng TC-KH huyện) do phòng TC-KH báo cáo thì toàn huyện phê duyệt dự toán báo cáo kỹ thuật và đã triển khai tổ chức đấu thầu rộng rãi tổng số là 180 công trình. Trong đó, Công ty Hải Ninh đã tham gia đấu thầu và trúng thầu thi công các công trình san lấp, xây dựng, sửa chữa các công trình của các xã, trị trấn trên địa bàn huyện là 19 trong số 180 công trình, chỉ bằng 10,55% tổng số các công trình trên địa bàn huyện, không phải là 70% theo như bạn đọc phản ánh.

Báo Nhân Dân có công văn gửi các cơ quan chức năng tỉnh Ðồng Tháp phản ánh đơn của bà Võ Thị Diễm Mi, ở xã An Phong (Thanh Bình, Ðồng Tháp) đề nghị xem xét Quyết định hủy tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 của huyện Thanh Bình. Bà Võ Thị Diễm Mi là thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức cấp xã do UBND huyện Thanh Bình tổ chức vào ngày 25 và 26-1-2019. Ngày 31-1-2019, bà Mi nhận được Thông báo kết quả thi tuyển số 13/TB-HÐTD của Hội đồng tuyển dụng huyện Thanh Bình. Theo thông báo, bà Mi có số điểm thi cao hơn các thí sinh cùng đăng ký thi vào vị trí công chức tư pháp - hộ tịch xã Tân Mỹ đã đạt trong kỳ thi này. Ðến ngày 14-2-2019, có quyết định về kiểm tra việc tuyển dụng công chức cấp xã tại UBND huyện Thanh Bình. Ngày 15-3-2019, UBND huyện Thanh Bình có Quyết định số 15/QÐ-UBND về việc hủy tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 trên địa bàn huyện. Bà Mi cho rằng, mặc dù ban hành quyết định hủy kết quả kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2018 nhưng không ghi rõ nội dung, không có lý do. Quyết định này gây bức xúc, mất niềm tin cho các thí sinh tham dự kỳ thi trong đó có bà Mi… Về việc này, Báo Nhân Dân nhận được Văn bản số 238/VPUBND-TCD của Văn phòng UBND tỉnh Ðồng Tháp. Nội dung chính là: Chủ tịch UBND tỉnh Ðồng Tháp Nguyễn Văn Dương chỉ đạo: Giao UBND huyện Thanh Bình xem xét, giải quyết đơn của bà Võ Thị Diễm Mi theo thẩm quyền. Báo cáo kết quả với UBND tỉnh.