Kết quả thư bạn đọc

Thứ Bảy, 15/09/2018, 01:56:33

* Giao UBND huyện Thanh Trì kiểm tra, giải quyết đơn của ông Nguyễn Trí Dũng
* Tòa án Nhân dân tối cao chuyển đơn của bà Vương Thị Oanh (thị xã Buôn Hồ, Ðác Lắc) đến Vụ Giám đốc kiểm tra III giải quyết theo quy định
* Kiểm tra, làm rõ và trả lời đơn của ông Ðinh Xuân Huế (Ngọc Hồi, Kon Tum) theo quy định
* Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) xem xét, giải quyết đơn phản ánh của công dân

Công văn số 6897/VP-BTCD ngày 4-9-2018 của Văn phòng UBND thành phố Hà Nội, nội dung chính như sau: Báo Nhân Dân có Công văn chuyển đến UBND thành phố kiến nghị của ông Nguyễn Trí Dũng (địa chỉ: thôn Tranh Khúc, xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì) liên quan đến việc UBND xã Duyên Hà tổ chức cưỡng chế công trình xây dựng nhà ở của hộ gia đình ông Nguyễn Trí Dũng, không đúng quy định; công dân đề nghị dừng tổ chức cưỡng chế và xem xét lại nội dung Văn bản số 943/KL - UBND ngày 17-5-2018 của UBND huyện Thanh Trì kết luận công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng của UBND xã Duyên Hà đối với thửa đất số 76 (1), tờ bản đồ số 15 tại xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì.

Về việc này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu có ý kiến chỉ đạo như sau: Giao UBND huyện Thanh Trì kiểm tra, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền, trả lời công dân; báo cáo UBND thành phố và thông tin đến Báo Nhân Dân kết quả theo quy định.

Báo Nhân Dân nhận được Văn bản số 65/TANDTC - VP của Tòa án Nhân dân (TAND) tối cao. Nội dung chính như sau: TAND tối cao nhận được Công văn số 704-CV/ND của Báo Nhân Dân đề nghị kiểm tra, xử lý đơn của bà Vương Thị Oanh (ở phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ, Ðác Lắc) có nội dung đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án 87/2017/HC-PT ngày 3-7-2017 của TAND cấp cao tại Ðà Nẵng và Bản án 07/2017/HCST ngày 19-4-2017 của TAND tỉnh Ðác Lắc. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chánh án TAND tối cao, Văn phòng TANDTC chuyển Công văn số 704-CV/ND của Báo Nhân Dân và các tài liệu kèm theo đến Vụ Giám đốc thẩm III để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và thông báo kết quả bằng văn bản đến Báo Nhân Dân.

Báo Nhân Dân nhận được Văn bản số 2073/UBND-TD của UBND tỉnh Kon Tum về việc chuyển đơn đề nghị của công dân. Nội dung chính như sau: Ðồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhận được Văn bản số 756 - CV/ND của Báo Nhân Dân, chuyển kèm đơn của ông Ðinh Xuân Huế, ở tổ dân phố 7, thị trấn Plei Kần (Ngọc Hồi, Kon Tum). Trong đơn, ông Huế đề nghị giải quyết, xử lý trách nhiệm của cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Ngọc Hồi, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Kon Tum, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum trong việc chậm thực hiện các hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Ðinh Xuân Huế theo bản án đã có hiệu lực pháp luật của tòa án. Qua xem xét nội dung đơn, căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Ðất đai năm 2013, Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31-10-2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, đơn phản ánh, Chủ tịch UBND tỉnh chuyển đơn của ông Ðinh Xuân Huế và công văn của Báo Nhân Dân đến Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh để kiểm tra, làm rõ, trả lời cho ông Ðinh Xuân Huế theo quy định. Sau đó thông báo kết quả giải quyết đơn của ông Huế đến Báo Nhân Dân và báo cáo UBND tỉnh biết theo quy định.

Báo Nhân Dân vừa nhận được Công văn số 176 - CV/UBKTTU của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Quảng Ninh do đồng chí Hoàng Ngọc Viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy ký. Nội dung chính như sau: UBKT Tỉnh ủy nhận được Công văn số 610 - CV/ND của Báo Nhân Dân đề nghị giải quyết đơn thư của bạn đọc phản ánh một số sai phạm của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu quốc tế Tân Ðại Dương, ở phường Trần Phú (TP Móng Cái, Quảng Ninh), trong việc sử dụng đất. Sau khi nghiên cứu nội dung đề nghị nêu trên, căn cứ quy định, UBKT Tỉnh ủy đã chuyển Công văn của Báo Nhân Dân kèm theo đơn phản ánh, kiến nghị của công dân đến đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái để xem xét, giải quyết theo quy định, trả lời công văn; đồng thời thông báo kết quả giải quyết đến Báo Nhân Dân, UBKT Tỉnh ủy.