Một số chương trình phát sóng ngày 16-11

Thứ Hai, 16-11-2020, 04:59

06:00 Chào ngày mới

07:00 Balo du lịch: Café sách Nhã Nam

08:50 Nghiêng 365: Những tình nguyện viên "chim sẻ" giúp hạn chế rác thải nhựa ở Hàn Quốc

09:00 Ðời sống nghệ thuật: Nhà văn Vũ Tú Nam với những tác phẩm nổi tiếng

10:00 Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay

11:30 Thời sự

16:00 Tình yêu từ Hà Nội

18:00 Năng lượng và Cuộc sống: Ðiện lực TP Hồ Chí Minh tri ân khách hàng

18:15 45’ chiều

19:55 Ðiểm đến: Cao nguyên Mộc Châu

20:00 Giao thông kết nối: Phát triển liên kết vùng nhìn từ quy hoạch hạ tầng giao thông

20:20 Hướng về Ðại hội XIII của Ðảng: Một số góp ý về nội dung xây dựng Nhà nước pháp quyền

20:45 Tạp chí Lao động và Xã hội: Nỗ lực duy trì thị trường lao động

22:00 Thời sự

22:45 Cuộc sống nơi đầu sóng: Vững vàng nơi đầu sóng