Kính mời bạn đọc đặt mua Báo Nhân Dân, Nhân Dân cuối tuần, Nhân Dân hằng tháng, Báo Thời Nay quý I - 2020

Thứ Tư, 06/11/2019, 03:18:06

Báo Nhân Dân xin gửi đến quý độc giả kế hoạch xuất bản Báo Nhân Dân quý I - 2020, như sau:

* Báo Nhân Dân (hằng ngày): 8 trang khổ 42 x 58,5 cm, Giá bán lẻ 4.200 đồng/tờ.

Tháng 1-2020 có 28 số,

Báo Tết Canh Tý 2020, 64 trang (khổ 28 x 41 cm), là số báo gộp ba số Nhân Dân hằng ngày 24, 25, 26-1-2020 tức ngày 30, mồng 1, mồng 2 Tết và báo Nhân Dân cuối tuần số 4, số 5 ra ngày 26-1, 2-2-2020 tức ngày mồng 2 và mồng 9.

Giá bán lẻ: 52.000 đ; cả tháng giá: 169.600 đồng.

Tháng 2-2020 có 29 số, cả tháng giá: 121.800 đồng.

Tháng 3-2020 có 31 số, cả tháng giá: 130.200 đồng.

Ðặt mua Báo Nhân Dân (hằng ngày) cả quý I - 2020: 421.600 đồng.

* Báo Nhân Dân cuối tuần: 16 trang, khổ 29 x 42 cm.

Giá bán lẻ 4.800 đồng/tờ.

Tháng 1-2020 có 3 số, cả tháng giá: 14.400 đồng.

Tháng 2-2020 có 3 số, cả tháng giá: 14.400 đồng.

Tháng 3-2020 có 5 số, cả tháng giá: 24.000 đồng.

Ðặt mua Nhân Dân cuối tuần cả quý I - 2020: 52.800 đồng.

* Báo Nhân Dân hằng tháng: 64 trang, khổ 22 x 28,5 cm.

Giá bán lẻ: 9.800 đồng/tờ.

Số tháng 1-2020, số Tết Nguyên đán, gồm 132 trang (khổ 22 x 28,5), giá bán lẻ: 47.000 đồng.

Số tháng 2-2020, giá 9.800 đồng.

Số tháng 3-2020, giá 9.800 đồng.

Ðặt mua Nhân Dân hằng tháng cả quý I - 2020: 66.600 đồng.

* Báo Thời Nay: 24 trang, khổ 29 x 45 cm.

Giá bán lẻ: 6.800 đồng/ tờ.

Một tuần xuất bản 2 số vào thứ hai và thứ năm hằng tuần

Tháng 1-2020 có 6 số, Báo Tết Canh Tý 68 trang gộp 3 số báo 1046, 1047, 1048 ngày 23-1, 27-1, 30-1 tức 29 tháng Chạp, mồng 3 và mồng 6 Tết.

Giá bán lẻ: 47.000 đ; cả tháng giá: 87.800 đồng.

Tháng 2-2020 có 8 số, cả tháng giá: 54.400 đồng.

Tháng 3-2020 có 9 số, cả tháng giá: 61.200 đồng

Ðặt mua Báo Thời Nay cả quý I - 2020 là: 203.400 đồng.

Ðặt mua cả 4 ấn phẩm: Báo Nhân Dân hằng ngày, Nhân Dân cuối tuần, Nhân Dân hằng tháng, Báo Thời Nay cả quý I - 2020: 744.400 đồng (Bảy trăm bốn bốn nghìn, bốn trăm đồng)

Mời bạn đọc đặt mua báo dài hạn tại các cơ sở bưu điện gần nhất.