Sáu tháng đầu 2019, MB hoàn thành 50,5% kế hoạch lợi nhuận năm

Thứ Hai, 15/07/2019, 16:24:30

Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) vừa công bố kết quả kinh doanh sáu tháng đầu năm 2019. Theo đó, kết thúc nửa đầu năm 2019, MB duy trì đà tăng trưởng tốt, hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh đặt ra. Lợi nhuận trước thuế của riêng Ngân hàng đạt 4.306 tỷ đồng, hoàn thành 50,5% kế hoạch năm, tăng 22,5% so cùng kỳ năm 2018.

Sáu tháng đầu 2019, MB hoàn thành 50,5% kế hoạch lợi nhuận năm

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của MB cũng cho thấy, kết thúc sáu tháng đầu năm 2019, tiền gửi khách hàng đạt 260.089 tỷ đồng, cho vay khách hàng đạt 229.125 tỷ đồng; các chỉ tiêu ROE đạt 21,24%, thuộc Top đầu các ngân hàng TMCP về hiệu quả. Trong kỳ, tín dụng của MB tăng trưởng tốt, chất lượng tín dụng của ngân hàng được kiểm soát chặt chẽ. Tỷ lệ nợ xấu vì thế được kiểm soát ở mức tốt là 1,10%, thấp hơn so kế hoạch đặt ra hồi đầu năm là 1,5%.

Bên cạnh hoạt động an toàn, hiệu quả trong sáu tháng đầu năm 2019, các công ty thành viên của MB có kết quả kinh doanh vượt bậc với tổng lợi nhuận trước thuế ước đạt 669 tỷ đồng, đạt 42,4% kế hoạch năm; hoạt động bán chéo giữa MB và các công ty thành viên có sự tăng trưởng tốt.

Để có được kết quả này, là do MB kiên định với phương châm kinh doanh “Hiệu quả, an toàn, phát triển bền vững”; tập trung triển khai các dự án chiến lược trọng điểm của Ngân hàng bảo đảm tiến độ và hiệu quả cao, trong đó NHNN phê duyệt áp dụng quản trị rủi ro theo Basel 2 từ 1-5-2019; cải tiến phần mềm luân chuyển chứng từ hồ sơ (BPM) cho quy trình phát hành thẻ; dự án chuyển đổi năng lực công nghệ thông tin cùng nhiều dự án quan trọng khác…

Cũng trong sáu tháng đầu năm 2019, MB tổ chức thành công Chương trình Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019-2024 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới; giữ vững ổn định chính trị; văn hóa MB được duy trì; tích cực triển khai các công tác an sinh xã hội với tổng số tiền 10,4 tỷ đồng.

Ghi nhận những thành tích đạt được trong sáu tháng đầu năm, MB vinh dự được Chủ tịch nước, Bộ trưởng Quốc phòng, Thống đốc NHNN tặng nhiều danh hiệu khen thưởng cao quý. Đặc biệt, Thượng tướng Lê Hữu Đức, Chủ tịch HĐQT MB được Chủ tịch nước tặng thưởng “Huân chương độc lập Hạng Nhì”; bốn cá nhân được Bộ trưởng Quốc phòng khen thưởng “Chiến sĩ thi đua toàn quân”; hai tập thể và hai cá nhân được tặng “Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng” và hai cá nhân được Thống đốc NHNN trao tặng “kỷ niệm chương vì sự nghiệp ngân hàng Việt Nam” (ngoài ngành).

Tiếp tục phương châm “Hiệu quả, an toàn, phát triển bền vững”, trong sáu tháng cuối năm 2019, MB đặt mục tiêu “Duy trì top 5 các NHTM về hiệu quả kinh doanh và an toàn”. Theo đó, mục tiêu kinh doanh sáu tháng cuối năm 2019 của MB là hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kinh doanh năm 2019, gồm: Tổng tài sản tăng khoảng 11-12%, tín dụng tăng trưởng theo giới hạn quy định của NHNN, huy động vốn tăng trưởng phù hợp bảo đảm chi phí vốn hợp lý; tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 1,5%; lợi nhuận trước thuế riêng ngân hàng ước đạt 8.345 tỷ đồng, duy trì vị thế top các ngân hàng về chỉ tiêu hiệu quả (ROE, ROA). Cũng trong sáu tháng cuối năm 2019, MB sẽ bám sát mục tiêu chiến lược năm 2021 theo bốn chuyển dịch: Ngân hàng số, nâng cao quan hệ khách hàng, quản trị rủi ro vượt trội, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty thành viên; tích cực thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Ngân hàng (4-11-1994 - 4-11-2019).