Một số chương trình phát sóng ngày 21-4

Chủ Nhật, 21/04/2019, 02:42:25

06:30 Thời sự

07:15 Chuyển động truyền thông

07:45 Bình luận - Phê phán: Phê phán quan điểm nghi ngờ, xuyên tạc con đường đi lên CNXH của dân tộc Việt Nam (Kỳ 1)

09:00 Những góc nhìn

10:15 Sống khỏe: Ðiều trị bệnh rung nhĩ

11:00 Thủ đô ngày mới: Tăng cường quản lý chất thải y tế

11:30 Thời sự

14:30 Sắc màu dân tộc: Người Pa Kô nơi đại ngàn Trường Sơn

15:00 Câu chuyện khởi nghiệp: TAGO - Ứng dụng công nghệ phát triển du lịch thông minh

16:15 Ca nhạc: Tác phẩm mới số 4 năm 2019

18:00 Ðời sống văn nghệ: Ngày sách Việt Nam: Lan tỏa văn hóa đọc

18:30 Thời sự

19:55 Người tốt - Việc tốt: Ông Bảo da cam

20:00 Góc nhìn văn hóa: Hợp tác quốc tế, một hướng đi cho sân khấu Việt Nam

20:45 Nhìn từ Hà Nội: Những bước ngoặt khó khăn

22:00 Thời sự