Một số chương trình phát sóng ngày 8-12
Một số chương trình phát sóng ngày 8-12

06:30 Thời sự

07:15 Chuyển động truyền thông: Phát triển ngành công nghiệp phần mềm theo hướng dịch vụ

07:45 Bình luận - Phê phán: "Tái định cư người tị nạn" hay chiêu trò trục lợi của những kẻ buôn người?

Một số chương trình phát sóng ngày 7-12
Một số chương trình phát sóng ngày 7-12


06:30 Thời sự

07:15 Tạp chí Lao động và Xã hội: Công tác giải quyết việc làm tại Ðắk Lắk