Một số chương trình phát sóng ngày 7-4
Một số chương trình phát sóng ngày 7-4

06:00 Chào ngày mới

07:10 Thương trường và Pháp luật: "Bão" thị trường và câu chuyện hạt lúa thời đại dịch

09:00 Dân tộc và phát triển: Ðào tạo nghề cho đồng bào dân tộc thiểu số

10:00 Thủ đô ngày mới: Hà Nội: Y bác sĩ về hưu tích cực tham gia phòng, chống dịch