Một số chương trình phát sóng ngày 5-5
 Một số chương trình phát sóng ngày 5-5

06:00 Chào ngày mới

07:10 Thương trường và Pháp luật: Tái cơ cấu nguồn cung nguyên, vật liệu: Nhìn từ câu chuyện ngành dệt may

Một số chương trình phát sóng ngày 27-4
 Một số chương trình phát sóng ngày 27-4

 

06:00 Chào ngày mới

07:10 Thủ đô ngày mới: Kiểm soát giết mổ gia súc gia cầm

09:00 Ðời sống nghệ thuật

Một số chương trình phát sóng ngày 25-4
Một số chương trình phát sóng ngày 25-4

06:00 Chào ngày mới

07:00 Ba lô du lịch

07:45 Kinh tế và dự báo: Áp dụng các gói hỗ trợ đặc biệt - Cú huých cho nền kinh tế