Chuyển giờ phát sóng phim tài liệu “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình”
Chuyển giờ phát sóng phim tài liệu “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình”

Phim tài liệu nhiều tập: “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình” sẽ thay đổi lịch phát sóng ngày 15-5 và 19-5 trên kênh Truyền hình Nhân Dân và VTV1 do trùng lịch chương trình khác.

Một số chương trình phát sóng ngày 7-5
Một số chương trình phát sóng ngày 7-5

06:00 Chào ngày mới

07:10 Ðối ngoại và Hội nhập

09:00 Góc nhìn văn hóa: Không gian cho điêu khắc Việt Nam đương đại