Chuyển giờ phát sóng phim tài liệu “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình”

Thứ Hai, 11/05/2020, 15:09:25

Phim tài liệu nhiều tập: “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình” sẽ thay đổi lịch phát sóng ngày 15-5 và 19-5 trên kênh Truyền hình Nhân Dân và VTV1 do trùng lịch chương trình khác.

Những tập tiếp theo sẽ được phát sóng các tuần kế tiếp vào 19 giờ 30 phút trên kênh Truyền hình Nhân Dân và 20 giờ 10 phút trên VTV1 thứ ba và thứ sáu hằng tuần.